0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norway - East Asia Research Training and Education in Advanced MaterialS: program focusing on light-matter interactions

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle forskning og utdanning i verdensklasse, og å bidra til å fremme talent på høyt nivå som har tilstrekkelig sosial kompetanse og tar ansvar for en bærekraftig fremtidig utvikling. Fokusgruppen vår er MSc- og PhD-studenter ved fysikk- og materialvitenskap...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Asia-Norway Environmental Storytelling Network (ANEST)

Asia-Norway Environmental Storytelling Network (ANEST) bringer sammen forskere og studenter fra tre norske universitet og seks universitetspartnere i Stor-Kina og Japan for å utforske hvordan historiefortelling fungerer som arena for å formidle og forhandle om miljøtema. Prosjektet bygger på eksp...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership for Excellent Research and Education in Disruptive Technologies for a Resilient Future

Prosjektet "Transnasjonalt partnerskap for fremragende forskning og utdanning i forstyrrende teknologier for en spenstig fremtid (DTRF)" vil gjennom samarbeid mellom Vestlandsforsking, Høgskulen på Vestlandet og sju verdensledende universiteter i USA, India, Kina og Japan, etablere et langvarig p...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Landslide mitigation of Urbanized Slopes for Sustainable Growth

Klimatrender har fått samfunnet til å være vitne til hyppige, store skredhendelser, som jordskred, snøskred og flomskred over hele verden. Mens Norge er et utsatt land for skred, er Kina det landet med flest skred i verden. Hvert år går enorme mengder eiendommer og menneskeliv tapt på grunn av sk...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Linguistic Meaning and Communication in the Information Age

Fremskritt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), innen kunstig intelligens (AI), og deres påfølgende raske opptak i samfunnet for øvrig, har betydelig endret språklig kommunikasjon på en rekke måter. Et viktig og underutforsket spørsmål er hva virkningen av alle disse endringene h...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Acceler8. Game Changers Investor Summit

Acceler8. Game Changers Investor Summit arrangeres i Bergen 22-24 oktober 2019 med formål om (1) å presentere Norges beste vekstselskaper for ledende nasjonale og internasjonale investorer, (2) å koble norske TTO/forskningsmiljøer med Li Ka Shing Foundation, for (3) å styrke Norges posisjon inter...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Future Ways of Working in the Digital Economy

Vi undersøker hvordan enkeltpersoner jobber - koordinerer, kommuniserer og samarbeider - i og utenfor tradisjonelle organisasjoner og i stadig større grad formidlet av digitale teknologier. Spesielt undersøker vi hvordan arbeidernes funksjon, status, så vel som tilhørighet og mening påvirkes av d...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership for Excellent Research and Education in Big Data and Emergency Management

Nødsituasjoner er vanligvis definert som sammensatte problemer med alvorlige konsekvenser som må løses i en begrenset periode for å redusere eventuelle skader. Stordata teknologi fører til sikrere beslutningstaking, og bedre beslutninger kan bety større driftseffektivitet, kostnadsreduksjon og re...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conceptual engineering

I enhver vitenskapelig undersøkelse vil våre begreper påvirke oss. Vitenskapshistorien viser at mange store vitenskapelige gjennombrudd kan knyttes til endring og forbedring av begreper. Et eksempel er skillet mellom begrepene vekt og masse i fysikken, skillet mellom begrepene kjønn og "gende...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Providing person-centred healthcare - by new models of advanced nursing practice in cooperation with patients, clinical field and education

Prosjektets hensikt var å utvikle nye arbeidsmodeller for avanserte kliniske sykepleiere i akuttmottak og i kommunehelsetjenesten som skal medvirke til en personsentrert helsetjeneste, samt å evaluere det nye masterprogrammet i avansert klinisk sykepleie med fokus på utviklingen av avansert klini...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International Study of City Youth (ISCY): Preparing urban youth for further study and careers. A comparative project in 12 cities

ISCY - International Study of City Youth. Preparing urban youth for further study and careers. ISCY - International Study of City Youth er et komparativt prosjekt i 11 byer verden over, gjennomført av et internasjonalt nettverk. Prosjektet er longitudinelt og følger i første omgang elever fra ...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Bridging the gap between formal training and on-board work practice - integrating world class ICT learning systems

Experience in the maritime industry and research indicates that there is a gap between so-called preferred and actual work practice among the officers on board (i.e. Lamvik et.al. 2010). While officers seem to be familiar with the correct or preferred wor k routines given in steering documentatio...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning

Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning («Normprosjektet») samlar skriveforskarar frå fire norske universitet/høgskular. I tillegg samarbeider vi med skrive- og vurderingsforskarar frå New Zealand, USA, Sverige og Storbritannia. Målet med pr...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Sources of Greenhouse Gases in East Asia

China is now the largest emitter of anthropgenic CO2 greenhouse gas, yet emission inventories of CO2 and other greenhouse gases over China and more generally over east Asia are poor. Fo planning mitigation measures and attributing sources of greenhouse g ases, it is of fundamental importance to ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Expanding the technology base for Norwegian wheat breeding; Sequencing wheat chromosome 7B

-The aim of the international wheat genome sequencing consortium (IWGSC) is to provide a publicly available reference sequence of the genome of bread wheat, Triticum aestivum, the last of the significant crop species to be sequenced. The responsibility of the Norwegian project, which in addition ...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Viken