0 projects

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Det globale i det lokale og det lokale i det globale - konstitusjon, menneskerettigheter og interessekamp.

Det tjuende århundre har blitt kalt "rettighetenes tidsalder". Norge har bidratt til å skape det internasjonale menneskerettighetssystemet. Her hjemme har menneskerettighetene fått en stadig sterkere stilling i politisk ordskifte og i norsk rett. Hvor ste rk stilling bør slike internasjonale avta...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

MANNING THE STATE: The Danish Empire, Its Norwegian Civil Servants and the Making of the 1814 Constitution

The one day of constituional debate in 1814 gives us a unique intake to study changes both at the macro-political and the micro-political levels. On the one hand, the debate crystallises paternalist, loyalist and democratic positions, among civil servants who were transforming from being archety...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Constitution, welfare state and citizenship

Året 2014 har markert at det er 200 år siden Grunnloven ble til og dannet startpunktet for et nytt og selvstendig Norge. Denne boken tar opp et tema som ikke var så mye fremme i jubileumsåret, nemlig forholdet mellom Grunnloven og den norske velferdsstaten. Bokens hovedtema er den gradvise utvikl...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Verdenskongress i konstitusjonell rett 2014

Verdenskongressene i konstitusjonell rett arangeres hvert 4. år av International Association of Constitutional Law (IACL). Kongressene har gjerne 500-600 deltagere (både etablerte forskere og rekrutter) og tilbyr et prestisjefyle forum for forskningsformi dling og -debatt i konstitusjonell rett (...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo