0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Friction and wear of coatings used in subsea valves operating in high temperature and pressure.

Subsea utvinning av olje og gassressurser baserer seg i stor grad på teknologi som muliggjør kontroll av brønnstrøm under stort trykk og høy temperatur. Som del av denne teknologien står ventilene sentralt, både som barriere og for kontroll av brønnstrømmen i tillegg til injeksjon av kjemikalier ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Buskerud