0 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Towards safe discharge and zero pollution

Den regulatoriske vurderingen av miljørisiko fra offshorekjemikalier i Norge er basert på metoder og strategier som er utviklet og brukt over flere tiår. De etablerte kriteriene og metodene er et robust grunnlag for risikovurdering og beskyttelse av miljø. Nyere forståelse av farlige kjemikalier ...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Agder

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Neoteric Biomaterials for hiPSCs Monitorized Differentiation to RGCs: Creation, Microfabrication & Microfluidics (bioMAT4EYE)

Numerous cell culture applications have been performed on Matrigel, a basement-membrane matrix extracted from Engelbreth–Holm–Swarm (EHS) mouse sarcomas. From a chemical and structural perspective, Matrigel is of an extraordinary complexity; even if only 4 proteins and proteoglycans account for m...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Demonstration of OPtimized REcycling of SOlid Plastic wastes (OPRESO Plast)

The commodity plastics based on the petroleum process are non-biodegradable, which accumulate of near-permanent plastic waste and present a long-term challenge. About 150 million tons of plastic wastes is produced globally per year, thereby causing a visible environmental pollutant both on the la...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lignin to BioAromatics

Skal vi nå klimamålene må vi også erstatte fossil plast og kjemikalier med biobaserte produkter. En stor andel av dagens mer verdifulle plast og kjemikalieproduktene inneholder aromatiske strukturer, dvs de har en stor andel av strukturer som inneholder benzen-ringer som består av svært stabile ...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Profitable and Sustainable Cell Technology for Hydro Aluminium smelters (REAL)

REAL prosjekt skal utvikle og pilotere helt nye elementer for to av Hydro Aluminium's teknologier for produksjon av primæraluminium; HAL300 og HAL4e. Flere prototyper er satt i drift for å teste nye konsepter både for overbygg og katode. Videre er man godt i gang med å utvide kunnskap om varmebal...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Kjemiske undersøkelser av dampforbehandling av trevirke for maksimal produksjon av biobaserte kjemikalier og substrat til fiskefor

Trepellets er et attraktivt fornybart alternativ til fossile brennstoff. Å erstatte kull eller olje med trepellets vil gi en stor miljøgevinst når de produseres med råstoff fra bærekraftig skogbruk, slik det drives i Norge. Næings-PhD- prosjektet er med på å utvikle et bioraffineri basert på rås...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LiBan - Lignin-Based Performance Chemicals

Bruk av kjemikalier med spesifikke funksjoner er stadig mer anvendt til optimalisering i industrier med høyt vannforbruk. Begrensninger i vannforbruk er drevet fram av regulatorisk-, miljømessig-, økonomisk- og forbrukerkrav. Eksempler på vannintensive industrier som bruker ytelseskjemikalier ink...

Awarded: NOK 19.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utarbeide søknad om støtte fra EIC Accelerator - Green Deal

Vi har utviklet en forbrenninskatalysator som reduserer utslipp av bl.a. CO, SOx, NOx, HCN og PM ved å forbedre forbrenningsprosessen for fast brennstoff som kull, biomasse og søppel. I har mulighet for pilotinnstallasjoner hos 3 kunder i Polen ( se spesifikasjon ovenfor ) men dette vil være kap...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Travel to Find International Private Capital to finance development of Hemispherian's lead glioblastoma multiforme therapeutic

Gliomas constitute 60% of all brain tumors and 50% of these are considered aggressive malignant tumors. Among aggressive gliomas, Glioblastoma multiforme (GBM) is the deadliest. Patients with GBM, which is the most frequent and malignant form of glioma, present a median overall survival of approx...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KingCrab-NIR : Development of instrument to measure meat content in King Crab

Fiske av kongekrabbe har blitt en viktig næringsvei i Finnmark. Det spiselige krabbekjøttet sitter i bein og klør. Mengden av dette kjøttet er den viktigste kvalitetsegenskapen på kongekrabbe. Kjøttfylden kan imidlertid variere med skallskifte, tilgang til mat, tetthet av krabber og tid og sted f...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NAERINGSPH-Nærings-phd

Synthesis of stable isotope labelled poly-/per-halogenated alkanes as reference standards for environmental analysis

Det er en høy interesse blant miljøforskere for å få tak i egnede standarder av singel-kjedet og individuelle klorinerte parafiner (CPer) da de er lite tilgjengelige på markedet og essensielle for korrekt analyse. En pålitelig synteserute for å lage singel-kjedet CPs fra enkle tilgjengelige utgan...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sulphate removal by membrane filtration technology to reduce the risk of fish death due to H2S in recirculating aquaclture systems (RAS)

Oppdrettsanlegg på land er en av mulighetene for å sikre bærekraftig vekst i havbruksnæringen, men også dette har sine utfordringer. Ved oppdrett av postsmolt og matfisk laks på land er det ofte ønskelig å tilsette sjøvann. Et problem i landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) som benytter sjøvann,...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestfold og Telemark

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 10th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage (TCCS-10)

Det søkes om arrangementsstøtte til gjennomføring av The 10th Trondheim CCS Conference – TCCS-10, som går i tidsrommet 17.-19. juni, 2019. Konferansen er et viktig bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående arbeid og ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Mission Innovation Workshop 2019

Mission Innovation (MI) is a global initiative of 23 countries and the EU to accelerate global clean energy innovation. Activities are organized under 8 Innovation Challenges, called global calls to action aimed at accelerating RD&D in technology areas where MI members believe increased internati...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hybrid Nanophotochromic oxidized yttrium hydride films

Prosjektet har målet å utvikle hybrid / sammensatte fotokromiske filmer oppnådd ved å inkorporere uorganiske nanomaterialer i polymerer. YHO-pulverene syntetisert ved reaktiv magnetronforstøvning har blitt karakterisert. En journalartikkel er under utarbeidelse. Vi har utviklet teknologien til sy...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Integrated silicon thread solar cell

Teknologien for fremstilling av silisium mikrotråd ble utviklet av Professor Ursula Gibson ved institutt for fysikk ved NTNU. Metoden gir en effektiv og skalerbar fremstilling av silisium mikrotråd-solceller, og 50% reduksjon i kostnaden sammenlignet med tradisjonelle metoder basert på energikrev...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamental investigation of non-Newtonian fluid flow in bioprocessing

Dette prosjektet søker kunnskap om hvordan de suspenderte levende organismer optimalt kan bringes fra småskala bioteknologiske laboratorier til storskala flytende systemer som finnes i industriell produksjon. Dette inkluderer blant annet at vi søker forståelse for hvordan væsker med komplekse og ...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arrangementsstøtte for Organisk Kjemisk Vintermøte 12-15. januar 2017

The 32th Organic Winter Meeting will take place at Thon Hotel Skeikampen on Thursday January 12th to Sunday January 15th 2017. This conference is the annual national meeting in organic chemistry in Norway, and it is held under the umbrella of the Division of Organic Chemistry of the Norwegian Che...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10527 New CERamic sputtering targets manufactured by SPS using tailored powders for TCO COATing deposition

Et stort antall elektroniske enheter som solceller og berøringsskjermer er avhengige av en nøkkelkomponent: en skjerm som er både gjennomsiktig og i stand til å lede elektrisk strøm. Tradisjonelt er de mest brukte gjennomsiktige ledende materialer dopede metalloksider (TCO), som bare er gjennomsi...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10628 Psychomics - New psychoactive substances and their metabolites

WP 1: Project management Leverbar oppdatering av resultatene er som angitt nedenfor. WP 2: Exploitation and Dissemination Arrangerte det tredje internasjonale symposiet om NPS sammen med Nal-von-Minden i London 29. - 30. november 2018 med 107 deltakere. Forelesninger var gitt av 6 Chiron-LiU...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

Novel Production Technology for Silicon Products

Silisium, det nest vanligste grunnstoffet i jordskorpa vår, er svært viktig i vårt teknologidrevne samfunn. Silisium gir oss datamaskiner, smarttelefoner, solceller, og LED-lyspærer. Stoffet tar en del i en uendelig liste av komplekse materialer og produkter som vi er avhengig av i vårt daglige l...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian CCS Research Centre - Industry-driven innovation for fast-track CCS deployment

CO2-fangst, transport og lagring (CCS) er en prosess der karbondioksid (CO2) blir fanget fra store industrianlegg, transportert i rørledninger eller skip, og deponert i underjordiske geologiske formasjoner slik at CO2en ikke taes opp i atmosfæren. Uten CCS er det ikke mulig å oppfylle EUs energi-...

Awarded: NOK 184.4 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10285 A novel gas mixer that allows precise user control in dynamically generating any dilution ratio of input gases

Gassblandinger er i utstrakt bruk i forskning og industri, ikke bare blandinger der forholdet mellom de inkomne gassene er kjent på forhånd, men også blandinger som må endres dynamisk i henhold til varierende behov i løpet av eksperimenter og prosesser. Eksisterende blandere har begrenset rekkevi...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10050 New stable Isotope Labelled Certified Reference Materials for Hydrocarbon Analysis

WP1: Project Management Det siste prosjektmøtet ble avholdt i Chiron på 13. desember 2018. WP2: Exploitation and Dissemination GEUS publiserte prosjektresultater i Organic Geochemistry 129 (2019) 14-23. Et nytt manuskript for triaromatisk oleanan er også planlagt for Organic Geochemistry. ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Advanced Materials for Magnesium-Ion Rechargeable Batteries (ADMIRE)

Miljømessige hensyn og ønsket om å sikre fremtidig energibehov øker interessen for fornybare energiressurser som sol, vind, etc. Batterier, som har mulighet til å lagre og transportere energi laget fra fornybare kilder, blir sett på som en viktig del av dette økosystemet. Batterier består hovedsa...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Silicon product control for better Li-ion batteries

Batteriteknologi blir stadig viktigere og får en større og større plass i vårt energisystem. Fra lommelykter, PCer og mobiltelefoner, til elbiler og snart vil også hus og bygninger mange steder i verden ha sitt eget batteri for lagring av miljøvennlig fornybar strøm. I et fremtidig samfunn uten f...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ASCAT - Understanding and Tailoring activity of an Ammonia Slip CATalyst

ASCAT prosjektet avsluttes høst 2019. Prosjektets hovedfokus har vært nye typer metalliske og oksidbaserte katalysatorer for oksidasjon av ammoniakk (NH3), som et rensesteg etter SCR behandling av NOx gasser i forbrenningsmotorer/ovner. Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid mellom UiO, og br...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Forprosjekt MonoAdd: Etablering av nettverk av samarbeidspartnere og undersøkelse av utvalgte vitenskapelige metoder

Forprosjektet vil fokusere på 3 områder og gi følgende resultater: 1. Å etablere et større nettverk av samarbeidspartnere som vil øke sannsynligheten for å lykkes med realiseringen av innovasjonen. Kartlegging og møter med mulige partnere vil være en viktig del av forprosjektet. Resultat: Å komm...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Preparation Technology and Application of Ultra Low ID Polymer Monolithic Columns

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Fjerne oksygen i vann ved elektrolyse

Etter den vellykkede fullførelsen av laboratorieskala cellen for sjøvann deoksygenering ble industriell skala cellen designet, produsert og testet. I seks måneders pilotprøve var cellen i stand til å fjerne oksygenet helt, og det var ingen problemer observert på cellens holdbarhet. Forskningen bl...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Rogaland