1,068 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Ecological Constraints on Plague Reservoirs

Pest - sykdommen forårsaket av bakterien Yersinia pestis - er best kjent fra den dødelige Svartedauden pestepidemien som feide over Europa i årene 1346-1353. Mindre kjent er at disse humane pestutbruddene gjentok seg i store deler av 14. til 16. århundrene i Europa, og fortsatte etter det i andre...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Scenarios for biodiversity and ecosystem services acknowledging health BiodivERsA_BioEssHealth

Vi har så langt samlet sammen og tilrettelagt et stort datasett om insekter fra Norge, hentet miljø- og klimainformasjon for disse stedene fra flere nasjonale og globale databaser, og begynte modellering for bedre å forstå driverne av billediversitet og de sannsynlige effektene av fremtidig skogb...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Joint effects of climate and fishing on dynamics of exploited ecosystems

Marine økosystemer gir oss mat og andre tjenester. Mange økosystemer verden rundt er under sterk press fra fiskerier. Tross positiv utvikling mot økt bærekraft i enkelte områder, bedre forvaltning trenges i mange områder for å sikre sunt og produktivt hav med fortsatt god evne til å gi oss mat. S...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Exposure of arctic seabirds to pollutants: what is the role played by individual migratory movements and non-breeding distribution?

Understanding bird contamination during this specific period is nonetheless crucial, as they can also be exposed to high pollutant levels which could affect their survival and population dynamics. Hence, the aim of my PhD is to improve our knowledge of arctic seabird contamination – mostly to Hg ...

Awarded: NOK 78,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Population genetics of reintroduced Svalbard reindeer populations (RiS-ID 11157)

My project aims to study the genetic implications of artificial reintroductions (translocations) of reindeer from Adventdalen to two areas where reindeer were locally extinct in the late 1970’s. I will supplement existing DNA (microsatellite) data with additional samples collected in the field to...

Awarded: NOK 35,641

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Friske varroaresistente honningbier

Honningbier utfører en viktig tjeneste gjennom å pollinere en rekke landbruksvekster i tillegg til ville planter. Sammen med ville pollinerende insekter utsettes honningbier for en rekke stressfaktorer. For honningbiene er en parasittisk midd Varroa destructor (varroamidd) og de virus den sprer e...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Nunataks as an island model system within the island - Dispersal of Saxifraga oppositifolia. RiS ID: 11166

Saxifraga oppositifolia will be sampled from nunataks, to explore the gene flow between populations and to find out whether nunataks function as islands within the island of Spitsbergen. In addition, dispersal and colonisation of S. oppositifolia can be related to environmental factors, since pop...

Awarded: NOK 38,636

Project Period: 2019-2020

Location: Svalbard

ENERGIX-Stort program energi

Hydropower induced supersaturation in freshwaters: effects on ecosystems, mitigation and solutions

Ferskvann i naturen er sjelden mettet med mer enn 100% luft. Gassovermetning, det vil si mer enn 100% metning av luft, kan likevel forekomme naturlig, for eksempel under kortvarige episoder nedstrøms fossefall. Gassovermetning kan også oppstå i vannkraftverk når luft løses i vannet under høyt try...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Swimming mechanisms in marine larvae - how to become fast when you are small.

Marine planktoniske dyr lever i en verden som er radikalt forskjellig fra vår. De fysikalske egenskapene som påvirker bevegelse hos disse små akvatiske dyrene er svært ulike de som påvirker større dyr. Når små dyr svømmer gjør de det ved et biologisk lavt Reynoldstall (forholdet mellom treghetskr...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Balancing biodiversity conservation with development in Amazonian wetlands (BONDS)

Våtmarksområder i Amazonas er truet av avskoging, bygging av vannkraftverk og klimaendringer. Men, de har et stort antall unike arter og er ekstremt viktige for gytende fisk og for fiskens mattilgang - og er dermed veldig viktig for lokalbefolkningens liv. Faktisk støtter lavlandet i Amazonas det...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Mesocosm studies on lake zooplankton

Lake zooplankton and abiotic factors are affected by eutrophication of increasing Arctic goose populations. So far, field surveys have yielded correlations between zooplankton and abiotic factors, like pH, conductivity and nutrient status. I propose an experiment with mesocosms to determine caus...

Awarded: NOK 51,273

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Methane cycling archives from warming Arctic lakes: Retrieving the genomic blueprints of Holocene microbes

Land og innsjøer i Arktis slipper ut betydelige mengder metan (CH4), en effektiv drivhusgass som bidrar til globale klimaendringer. Likevel er effekten av hurtig oppvarmning på metanutslippene i Arktis dårlig forstått, og da spesielt over tidsrom fra årtier til årtusener. Den nyeste utviklingen i...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Herbivores in Svalbard: Monitoring Food Access in a Changing Climate (RiS-ID: 11144)

This project identifies ice and snow phenology as important determinants of seasonal vegetation access to herbivores, and centers around the question: to what degree can existing near remote sensing efforts robustly monitor herbivore food access in the high arctic during pre and early green-up? ...

Awarded: NOK 64,030

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NAERINGSPH-Nærings-phd

Prosesserte marine biprodukter som fôrmiddel til oppdrettslaks

Fôret til oppdrettslaks inneholder stadig høyere andel vegetabilske råstoff og fiskemel/-olje fra Sør-Amerika. Dette prosjektet ønsker å gjøre laksefôret mer bærekraftig, ved å erstatte langreiste råvarer med norsk lakseolje og proteinhydrolysat laget av biprodukter. Det er blitt utført fôring...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Norsk Økologisk Forenings konferanse 2019 "Mot mer politisk relevant økologi"

Mot mer politisk relevant økologi Presset på naturlige økosystemer over hele verden og i Norge øker. Kunnskap basert på økologisk vitenskap kan informere beslutningsprosesser samt forbedre politiske prosesser slik at presset modereres, men hvor ofte brukes denne kunnskapen? Og, krever grunnloven...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Sustainable Svalbard Coasts

Nearshore waters are among the most productive regions in the Arctic and the coastal zone has always been the preferred ecotype for humans in the area. De-icing and continued warming will allow colonization of the intertidal zone by Arctic and boreal flora and fauna. Disappearance of coastal sea ...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Svalbard

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Mass development of aquatic macrophytes - causes and consequences of macrophyte removal for ecosystem structure, function, and services

Massevekst av vannplanter i elver og innsjøer er et verdensomspennende problem, og hvert år brukes det betydelige summer på å få vannplantene fjernet. I MadMacs-prosjektet skal vi, i samarbeid med forskere fra Brasil, Sør-Afrika, Frankrike, og Tyskland, finne årsakene til den eksplosive veksten, ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Future ArcTic Ecosystems (FATE): drivers of diversity and future scenarios from ethnoecology, contemporary ecology and ancient DNA

Noen av verdens mest dramatiske økosystemendringer skjer i arktisk på grunn av klimaoppvarming og økt menneskelig press. Dette har store implikasjoner for bevaring av biologisk mangfold og for regionens innbyggere. Urbefolkningen i arktiske og subarktiske samfunn, som er nært knyttet til sitt mil...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Mass development of aquatic macrophytes - causes and consequences of macrophyte removal for ecosystem structure, function, and services

Massevekst av vannplanter i elver og innsjøer er et verdensomspennende problem, og hvert år brukes det betydelige summer på å få vannplantene fjernet. I MadMacs-prosjektet skal vi, i samarbeid med forskere fra Brasil, Sør-Afrika, Frankrike, og Tyskland, finne årsakene til den eksplosive veksten, ...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Kongsfjorden System Flagship Program - Creating a network for further enhancement of marine related research and monitoring in Ny-Ålesund

The Kongsfjord Flagship Program (KFP) is one of the four Ny-Ålesund flagship programs and coordinates marine research in and around Kongsfjorden and Ny-Ålesund. As marine research activities have increased lately both in scope and magnitude, and many of these activities are campaign or project ba...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Marine Biodiversity and Ecosystem Services under Climate Change

The project is led by the Netherlands Institute of Sea Research (NIOZ) and has 19 partners from institutes spread over the five European Seas (Mediterranean, North Sea, North Atlantic, Baltic and Arctic). Each institute provides data from one or more study sites and contributes interdisciplinary ...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2019-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Dynamics of Sexual Selection in a Changing Ocean: Integrating Life History and Local Adaptation

Norges lange kystlinje, med stor forskjell i klima mellom nord og syd, kan brukes som et naturlig laboratorium for å studere klimaeffekter på fisker og annet dyreliv. Slike studier kan hjelpe oss å forutsi hva klimaendringer vil bety for dyrelivet. I prosjektet DYNAMAR undersøker vi effektene av ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Integrating citizen science data from national monitoring schemes to predict the impacts of global change scenarios on birds

Fugler har en viktig rolle i økosystemtjenester, inkludert spredning av frø i skoger, bekjempelse av skadedyr i landbrukssystemer og som høstede dyrearter. Målet av prosjektet vårt er å forstå hvordan miljøendringer vil påvirke den fremtidige utbredelsen av fugler og kostnadene og fordelene til s...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Developing a new approach to improve the understanding of appetite control and growth in salmonids

The Arctic charr is a salmonid that shows strong seasonal fluctuations in food intake. The charr has a deep resilience in response to periods of fasting indicated by a lack of central hunger signalling. The underpinning physiological mechanism of the strong tolerance to feed deprivation, however,...

Awarded: NOK 33,139

Project Period: 2019-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norwegian wild berries – increased predictability and value creation

Målsetningen med WILDBERRIES er å framskaffe kunnskap og innovative løsninger for økt utnyttelse og verdiskaping fra ville bær. Det er stor interesse for ville bær, både fra privat-personer og fra ulike kommersielle aktører. Alle ønsker gode avlinger med høy kvalitet og lett tilgang til råvaren. ...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Benchmarking knowledge-based adaptive management of estuarine fisheries in South Africa for a sustainable development

I mer enn 75000 år har kystnære fiskeressurser vært en viktig matressurs for mennesker i Sør-Afrika. Ressursene var rike og mangfoldige og viktige for at folk kunne overlevde. Først i de seneste tiårene har disse ressursene blitt overfisket og kraftig reduserte. I tillegg har viktige leve- og opp...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

EMBRC-Norway: The Norwegian Node of the European Marine Biological Resource Centre

EMBRC-Norway utgjør den norske noden i den felles-europeiske infrastrukturen EMBRC-ERIC (European Marine Biological Research Centre - European Research Infrastructure Consortium), og består av sentrale nasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner innen det marine biologiske fagområdet. Det le...

Awarded: NOK 26.3 mill.

Project Period: 2019-2028

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

De-icing of Arctic Coasts: Critical or new opportunities for marine biodiversity and Ecosystem Services?

Arktiske kystøkosystemer er under økende press som følge av de raske klimaendringene og økende menneskelige aktivitet. Myndighetene, næringslivet, miljøorganisasjoner og samfunnet forøvrig etterspør i økende grad status på biologisk mangfold og kunnskap om kystøkosystemet forøvrig. I dette prosje...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Svalbard

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Blue growth opportunities in changing kelp forests.

Gjennom BLUECONNECT etablerer vi strategisk forskningssamarbeid og verdifulle opplæringsmuligheter mellom Sør-Afrika og Norge som sentreres rundt kunnskapsbasert forvaltning av tareskogens ressurser i hav i endring. Dette prosjektet vil måle tareskogens økosystemtjenester i Sør-Afrika og Norge, o...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Environmental Impact of Microbial Interaction with Deep Oceanic Crust

Livet på vår planet har, helt siden dets opprinnelse for ca. 3.5 milliarder år siden, hatt en gjennomgripende innflytelse på jordens utvikling. Den dag i dag er en aktiv biosfære helt avgjørende for å opprettholde balansen i de store globale kjemiske kretsløp, og en forutsetning for at vi mennesk...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland