128 projects

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Dementia: Use of health-care resources and carer burden over time

Dette prosjektet har undersøkt bruken av helseressurser og pårørende belastning blant personer med Alzheimers sykdom og Lewylegeme demens. Det er blant annet belyst hvilke faktorer som er kostnadsdrivende, hvordan pårørende belastningen er og hvor langt tid etter diagnosen pasientene får fast syk...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Rogaland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Utilization of health care services at the end of life

Målsettingen med prosjektet har vært å beskrive bruken av helse- og omsorgstjenester, og tilhørende kostnader i de siste leveårene, og å identifisere faktorer som påvirker forbruksmønsteret både på individ- og systemnivå. Forutsetningene for kvalitativ god terminalomsorg utenfor sykehus er også b...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Senter for omsorgsforskning i region vest, Høgskulen på Vestlandet

Senter for omsorgsforskning Vest, inklusiv senterets partnere, har publisert forskningsartikler, bøker og bokkapitler, og fått akseptert andre for trykking, på følgende områder av relevans for vår programtittel Institusjonelle betingelser for kompetanse og kvalitet i omsorgstjenestene, og for pro...

Awarded: NOK 25.2 mill.

Project Period: 2008-2023

Location: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Senter for omsorgsforskning i region sør, Universitet i Agder

Senter for omsorgsforskning (SOF), sør, er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder og Universitetet i Sørøst-Norge. Senteret har 10 ansatte i ulike stillingsstørrelser, samt forskere tilknyttet på prosjektbasis, includert 9 PhD stipendiater og en postdoktor stilling. I rapporteringsper...

Awarded: NOK 25.2 mill.

Project Period: 2008-2023

Location: Agder

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Senter for omsorgsforskning i region Midt-Norge, Nord Universitet

Senter for omsorgsforskning (SOF) midt har i perioden oktober 2019 - september 2020 videreutviklet FoU-arbeidet gjennom ulike prosjekter, interne oppgaver og eksterne oppdrag. En av hovedprioriteringene har vært arbeidet med eldrereformen «Leve hele livet», prosjekter finansiert av RFF midt, fylk...

Awarded: NOK 25.2 mill.

Project Period: 2008-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Senter for omsorgsforskning i region nord, UiT Norges arktiske universitet

Senter for omsorgsforskning, nord (Sof, nord) er en integrert del av Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved UiT Norges arktiske universitet. Sentret har i løpet av året blitt styrket og har nå ni ansatte i ulike stillingsstørrelser relatert til sentrets ulike funksjonsområder, derav to post...

Awarded: NOK 25.2 mill.

Project Period: 2008-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Nasjonal koordineringsrolle for Senter for omsorgsforskning ved Høgskolen i Gjøvik

Senter for omsorgsforskning (SOF) er utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet og har som mandat å styrke kunnskapsgrunnlaget i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Nasjonal koordineringsrolle: SOF, øst ved NTNU på Gjøvik er ett av fem sentre for omsorgsforskning i Norge. De fem sentrene da...

Awarded: NOK 26.2 mill.

Project Period: 2007-2023

Location: Innlandet

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Senter for omsorgsforskning i region øst, Høgskolen i Gjøvik

Senter for omsorgsforskning Øst har fått sitt mandat fra Helse- og omsorgsdepartementet, og skal bidra til økt kunnskap for og om de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sentrets kjerneaktiviteter speiler mandatet og omfatter forskning- og utviklings arbeid samt forvaltning og formidling av kun...

Awarded: NOK 26.2 mill.

Project Period: 2007-2023

Location: Innlandet