525 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Ubiquitous Connectivity via Autonomous Airborne Networks

Dette prosjektet bidrar til å utvikle teknologien til basestasjoner på droner som kan posisjonere seg slik at de kan tilby nettverkstilkobling på de stedene der det ikke finnes eller er godt nok. Mens husholdninger i industrialiserte land har høy dataoverføringshastighet gjennom optiske fiberka...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smart Journey Mining: Towards successful digitalisation of services

Den digitale transformasjonen har endret fundamentalt hvordan tjenester leveres og oppleves av mennesker. Digitaliseringen har som mål å øke effektiviteten og forenkle arbeidsoppgavene våre. Samtidig opplever vi ofte at digitale tjenester ikke fungerer som forventet, eller at de hindrer oss i rol...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Analytics for asset Integrity Management of Wind farms

Populærvitenskapelig sammendrag Vindturbiner blir normalt designet for 20-25 års levetid basert på antakelsen om jevnt fordelt belastning på turbinene i en vindpark over tid. Erfaring viser at slitasjen over tid varierer mye pga. sterk variasjon i vinddynamikken som fører til en skjev belastning ...

Awarded: NOK 16.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

A distributed service-oriented architecture for coordinated healthcare services

Valkyrie prosjektet har som mål å utvikle av en IKT-arkitektur prototype for å forbedre koordinering av helsetjenestene. Vi vil oppnå bedre flyt av relevante helsedata mellom de ulike nivåene i helsesektoren. Pasientforløp med pasienten i sentrum vil være modellen som skal gjøre relevante he...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Icing effects, detection and mitigation on unmanned aerial vehicles (UAVs)

Ubemannede fly er robotiserte fartøy som har blitt demonstrert i mange anvendelser allerede. For å utløse det kommersielle potensialet må ubemannede fly integreres i delt luftrom og må kunne operere sikkert også utenfor synsvidde og over befolkede områder. Det er derfor nødvendig å sikre at ubem...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

User-centred Security Framework for Social Robots in Public Space (SecuRoPS)

SecuRoPS adresserer utfordringene knyttet til cybersikkerhet ved sosiale roboter. Prosjektet fokuserer på sosiale roboter som opererer i et offentlig rom, som er mer sårbare for digital og fysisk sabotasje, angrep, hærverk og tyveri enn i et mer kontrollert rom. Det overordnede målet for SecuRoP...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ML4ITS - Machine Learning for Irregular Time Series

Tidsrekker finnes overalt. Eksempler på vanlige tidsrekker er: data samlet inn fra sensorer i mobiltelefoner eller fabrikker, regnskapstall og klimaindikatorer. For å gjøre teknologiske fremskritt og å ta gode beslutninger er det essensielt å forstå slike tidsrekker. En utfordring man ofte møte...

Awarded: NOK 15.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Raksha: 5G Security for Critical Communications

Innføringen av 5G i mobilnettarkitekturen representerer et paradigmeskifte som krever nye tilnærminger for å håndtere sikkerhetstrusler. Softwariseringen av nettverksfunksjoner, krav til å kunne støtte mindre sikre eldre nettverk samt bruken av websentriske protokoller gjør at 5G får en forstørr...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MusicLab Copenhagen 2021

Music Lab Copenhagen is a radical and ground-breaking event that combines classical music of the best calibre with extensive experiments on artists and audience. It communicates the importance for society of music and science to hundreds of audience members and hopefully, via TV, radio and stream...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Sensor Validation for Digital Twins of Safety-Critical Systems

Prosjektet SIGNIFY fokuserer på verifisering og validering av data samlet inn fra sensorer. Digitale tvillinger er et revolusjonerende produkt fra den nåværende digitale transformasjonen med et bredt spekter av applikasjoner, inkludert sikkerhetskritiske områder. Digitale tvillinger muliggjør eff...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Databehandling for en ledende Online analyseoppfølging

Variografisk analyse er mest kjent i geologien og gruvedrift for å kartlegge nye gruvefelt. Det er et viktig verktøy i geostatistikken som blir brukt til å presentere den spatiale relasjonen mellom nabopunktene av et prøveuttak. For et felt i en gullgruve vil et variogram kunne gi et kvantitativ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ClinCode - Computer-Assisted Clinical ICD-10 Coding for improving efficiency and quality in healthcare

ICD-10 diagnosekoder spiller en viktig rolle på norske og svenske sykehus så vel som i verden. Etter hver pasientkontakt skal behandler registrere en eller flere diagnoser eller prosedyrekoder som beskriver hva slags utredning eller behandling pasienten har fått. ICD-10 kodesystemet omfatter over...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Doctor AI2 – Artificial Intelligence mining of the Adaptive Immune system to develop an immunodiagnostics platform

Immunsystemet vårt er den beste legen vi kjenner. I tillegg til å bekjempe sykdom utfører den sykdomsdiagnose med uovertruffen presisjon lenge før det oppstår kliniske symptomer. Tidligere og pågående kamper mot sykdom og infeksjon blir lagret i immun-minnet, som består av en bred samling immunce...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EuroHPC-prosjekt eFlows4HPC, Enabling dynamic and Intelligent workflows in the future EuroHPCecosystem

eFlows4HPC aims at designing and implementing a European workflow platform that enables the design of complex applications that integrate HPC processes, data analytics and artificial intellegence, making use of the HPC resources in an easy, efficient and responsible way as well as enabling the ac...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN SCIENCE RESEARCH IN INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY

UiA will host the 16th edition of the DESRIST conference in August 2021.The conference attracts approximately 100 scholars, practitioners and policy-makers within design science research and information systems. Participants arrive from all over the world, with a majority from Europe and North-Am...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Predictive and Intuitive Robot Companion (PIRC)

PIRC retter seg mot et psykologinspirert gjennombrudd i databehandling ved forskning som kombinerer innsikt fra kognitiv psykologi med kunstig intelligens for å bygge modeller som spår fremtidige hendelser og reagerer dynamisk. Systemene vil være bevisste og oppmerksomme på hvordan de skal handle...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TROMBOLOME: Development and application of a comprehensive digital archive of the TROMsø study metaBOLOME

Datadrevet helseforskning kan gi mer nøyaktige helse- og sykdomsprofiler og dermed bedre prediktive modeller for sykdomsutvikling samt være til hjelp for å identifisere tidlige markører for potensielt alvorlige sykdommer. På bakgrunn av dette kan helsevesenet i fremtiden tilby skreddersydde behan...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Sikker dronebruk i miljøformål

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet. Det er pr i dag lite praksis for deling av erfaring og data fra droner på området innenfor miljørettet aktivitet. Resultatet er at mange prosjekt...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Orchestrating Internet of Things and Machine Learning for Early Risk Detection to Ensure Inpatients Safety

Kvalitet og pasientsikkerhet er svært viktige fokusområder for både klinisk personell og sykehusledelse. Hendelser som kan føre til pasientskade, og i verste fall til tap av liv, medfører store langtidskonsekvenser for både pasient, pårørende, involvert sykehuspersonell og for samfunnet. For å ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ICTAC 2020 Conference Support

The aim of the colloquium is to bring together practitioners and researchers from academia, industry and government to present research results, and exchange experience, ideas, and solutions for their problems in theoretical aspects of computing. ICTAC also aims to promote research cooperation b...

Awarded: NOK 37,208

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Decentralized Energy Prediction

Intro to event: Where we once had to passively listen to mass media, today we can have active conversations through social media. Where we once had to go to a central location to manage money, today the bank is always at our fingertips. The rise of decentralized distributed energy systems is pro...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester

Dette prosjektet heter «Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester», med forkortelsen CapGuard, basert på engelsk navn «Capacity Guard of public digital services». De fleste it-systemer har beskyttelse mot fiendtlige angrep, men i dette prosjektet skal vi forske på og beskytte sent...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI4Users: Responsible Use of Artificial Intelligence through Design for Accountability and Intelligibility

Bruk av kunstig intelligens (KI) kan bidra til å sikre effektivitet og god kvalitet i prosesser blant annet i offentlig sektor. Noen av disseløsningene er slik at vi ikke kan beskrive hvordan de egentlig virker, f.eks. hvorfor en gitt inndataverdi gir et bestemt resultat. Dette kalles ofte «svart...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

High Throughput Environmental Assessment Pipeline

HiTEA-prosjektet (High Throughput Environmental Assessment Pipeline) skal bygge et sluttbrukervennlig verktøy for sofistikert sensitivitets- og usikkerhetsanalyse for å nå SDG-er (Sustainable Development Goals). HiTEA vil gjøre det enkelt, raskt og kostnadseffektivt for forskere å utføre tusenvis...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Analytics for computation and visualization of liver resections

I over 20 år har datamaskiner hjulpet kirurger med å gjennomføre mer presis kirurgi. Neste generasjon gastrokirurger vil bruke digitale 3D-levermodeller basert på reelle pasientdata, ikke bare for å se plassering og størrelse på leversvulster, men også for å lage planer for kirurgiske inngrep (re...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Logic-based Artificial Intelligence Everywhere: Tsetlin Machines in Hardware

Tsetlin-maskiner er en ny form for maskinlæring som er basert på setningslogikk og Tsetlin-automater (endelige tilstandsautomater for maskinlæring). De lærer ved å trekke ut typiske mønstre fra data og beskriver disse med logiske uttrykk. Enkelheten i de logiske uttrykkene muliggjør svært lavt en...

Awarded: NOK 14.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Improving Quality of Healthcare Welfare Technology Solutions in City of Oslo

Oslo kommune bruker velferdsteknologi for å tilby moderne og trygge tjenester til innbyggerne. Løsningene er sammensatte og består typisk av et apparat og en skybasert løsning som gjør det mulig å følge opp innbygger fra avstand. Apparatet er vanligvis plassert i innbyggers hjem eller som personl...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Privacy Engineering for Real-Time Analytics in Human-Centered Internet of Things

Big-data applikasjoner lover å hjelpe til mange presserende samfunnsproblemer, f.eks. innen helse, trafikkoordinering, energi-håndtering, osv. For disse applikasjonene gjelder det "jo mer data desto bedre". Teoretisk sett kan enhver eier av smarttelefoner og klokker være en kontinuerlig kilde til...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI-Powered Testing Infrastructure for Cancer Registry System

Hva skjer når definisjonen på «tykktarm» endrer seg, slik at den plutselig blir 3 cm lengre? For Kreftregisteret var konsekvensen at mange tilfeller av endetarmskreft over natten ble til tykktarmskreft og manuelt måtte kodes tilbake til endetarmskreft, sånn at statistikken skulle bli riktig. Med ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Internet of Bio-NanoThings for Prediction and Prevention of Infectious Diseases

Vår forskningsgruppes evne til å miniatyrisere sensorer og elektronikk og den kunnskap vi har oppnådd i krysningsområdet mellom biologi og mikroelektronikk gjør det mulig for oss å manipulere cellulær funksjon på molekylnivå. CLIPEUS-prosjektet utnytter prosjektlederens og teamets unike eksperti...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage