561 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SANT: Sentiment Analysis for Norwegian Text

Språkteknologi er en del av fagområdet Kunstig Intelligens (`AI') og handler om å få maskiner til å forstå menneskelige språk. En anvendelse av språkteknologi som har funnet svært mange bruksområder de siste årene er såkalt sentimentanalyse (SA). Oppgaven til et SA-system er å automatisk identifi...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Leveraging information standards and terminologies for the Learning Healthcare System

The workshop will cover the following topics: -Definition of standard architectures to allow clients to exploit data reuse architectures to perform computations for clinical research. -Exploiting medical standards and ontologies such as openEHR and SNOMED-CT for secondary use of data. -Challen...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

School on Regularization Methods for Machine Learning

Understanding how intelligence works and how it can be emulated in machines is an age old dream and arguably one of the biggest challenges in modern science. Learning, with its principles and computational implementations, is at the very core of this endeavor. Recently, for the first time, we hav...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Ubiquitous Data-Driven Urban Mobility

Urban mobilitet er under endring i de fleste byer i velstående land. Endringene i urban mobilitet følger ikke lenger tradisjonelle mønstre. Bruk av smarttelefon legger til rette for at innbyggerne kan gjøre beslutninger om reisen mens de er på reise i byen. Dette åpner opp for muligheter om smart...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - TapCar

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Awarded: NOK 79,749

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Advanced Analytics on Smart Data

I naturvitenskap (på engelsk STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics) har regnekraft og tilgang på data alltid vært en begrensning - fra penn og papir til dagens superdatamaskiner. De siste tiårene har vi sett både en kraftig økning i beregningskapasitet og billigere datalagring, ...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt SILENSE ((Ultra)Sound Interfaces and Low Energy Integrated Sensors)

I SILENSE prosjektet ble det forsket på nye akustiske teknologier og nye konsepter utviklet for å kunne aktivere og styre utstyr ved hjelp av gest, data kommunikasjon og innendørs posisjonering, basert på disse nye akustiske teknologiene. Konseptene som ble utviklet kan brukes i forskjellige do...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Human-Chatbot Interaction Design

Chatbots er programvare som brukere kontrollerer eller snakker med i naturlig språk. Det er en voksende interesse for chatbots, drevet frem av store fremskritt innen kunstig intelligens og maskinlæring, i kombinasjon med store data. Chatbots prøves nå ut i for eksempel kundeservice, helserådgivni...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL Productive4.0 (Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering entire lifecycle)

Hovedformålet med Productive4.0 har vært å forbedre digitaliseringen av industrien og optimalisere de industrielle prosessene. Prosjektet har hatt tre pilarer: leveranselogistikk, smart produksjon og produktoppfølging. Prosjektets partnere utviklet metoder, begreper og teknologi i en infrastruktu...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt SCOTT - Secure Connected and Trustable Things

SCOTT («Secure COnnected Trustable Things») prosjektet ble etablert med de 8 norske partner Telenor, EyeNetworks, TellU, Wolffia, Movation, Smart Innovation Norway, OsloMet og UiO. Totalt har 57 partnere fra 12 land funnet sammen og dannet i Europas største sikkerhetsrelatert innovasjonsprosjekt....

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Twenty-fifth Color and Imaging Conference

The Twenty-fifth Color and Imaging Conference (CIC) will be arranged in Lillehammer, Norway, September 11-15, 2017. We would like to support organization and content of the workshops at CIC, which in 2017 will focus on three topics that is highly relevant in the research field nationally and int...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEMS WAFER LEVEL PACKAGING

In this project we will review the technical requirements for MEMS wafer level packaging (WLP) and the capabilities in Norway and if needed internationally. The main source of knowlege is currently with SINTEF Minalab.

Awarded: NOK 79,749

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Scandinavian Health Informatics 2017

Midlene vil, sammen med deltakerkontigent dekke utgifter til kaffe- og lunsjer, konferansemiddag, samt eksterne foredragsholdere (keynotes), ledere av PhD konsortiet, og noe adm. kostnader.

Awarded: NOK 29,439

Project Period: 2017-2017

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Relevanse 271407

Markedsanalyse gjennomføres i stor grad på de kjente og tradisjonelle måtene. PollStats ansatte har meget lang fartstid i bransjen og kjenner produktene og metodene som benyttes. Det har skjedd store endringer i den digitale adferden de siste årene, og de yngre kan i dag ikke nås ved bruk av de t...

Awarded: NOK 65,979

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

LTE, WIFI and 5G Massive MIMO Communications in Maritime Propagation Environments

De store geografiske avstandene i Norge og den økonomiske betydningen av aktiviteter på sjøen i avsidesliggende områder krever nyskapende radiobaserte kommunikasjonsløsninger. Dagens maritime kommunikasjonssystemer bruker hovedsakelig VHF radio, GSM, UMTS, WLAN eller mobil Ku-band satellittsystem...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated Machine Learning and Data Integration Platform for Air Quality

Selv om luftkvalitet i Europa har bedret seg betydelig i løpet av de siste tiårene, er det fortsatt anslått at mer enn 1500 dødsfall hvert år i Norge, kan kobles til konsekvensen av dårlig luftkvalitet. I henhold til Verdens helseorganisasjon er det anslått på verdensbasis at 7 millioner årlig dø...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Powel

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Awarded: NOK 79,749

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - FourC AS

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Awarded: NOK 79,749

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

End-to-End Data Analysis for Accessible Cancer Diagnosis Tests

Dagens kreft diagnose tester utnytter vanligvis ikke den nyeste teknologien. En ideell kreft diagnose test er tilgjengelig og billig, og den bruker medisinsk data og bilder tatt på sykehuset for best mulig resultat. Vi vil i dette prosjektet utvikle ende-til-ende data analyse løsninger for slike ...

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Infrastructuring Internet of Things for public governance

Tekniske enheter blir laget med innebygde sensorer og blir i økende grad koblet til internett. Dette fenomenet, som kalles Internet of Things (IoT) medfører at store mengder data blir produsert, samlet inn og brukt ? og dette åpner igjen opp for nye muligheter. Avanserte algoritmer gjør det mulig...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Diversification for Resilient and Secure IoT-services

Digitaliseringen av samfunnet representerer et enormt potensial relatert til økonomisk vekst og økt livskvalitet. Digitaliseringen representerer imidlertid også potensiell stor risiko i forhold til økt sårbarhet både for individer og for samfunnet vi lever i. God håndtering av privat informasjon,...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SOCRATES: Self-Organising Computational substRATES

Hver dag skapes det mer enn 2,5 exabytes (1 milliard milliarder) med data i verden. Fremvoksende teknologier som tingenes internett, vil øke dataveksten ytterligere og skape behov for maskiner som effektivt kan håndtere de økende datamengdene. Økningen i datamengder vil påvirke alle systemer, ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Ubiquitous cognitive computer vision for marine services

Deep learning er en maskinlæringsmetode som har fått stor oppmerksomhet innen automatisk bildegjenkjenning. Teknikkene har slått alle tidligere rekorder og redusert feilratene til en tiendedel av det man opplevde for noen år tilbake. Metodene baserer seg på dype nevrale nettverk som lærer seg sam...

Awarded: NOK 15.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Awareness Learning Tools for Data Sharing Everywhere

I vår digitale verden deler vi data ikke bare med dem vi kommuniserer direkte med, men med teknologi-leverandører, sosiale medier, tekniske plattformer og ulike kommersielle aktører. Disse dataene er overalt og ofte vet vi lite om hva som skjer med disse dataene. Personopplysning og persondata er...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Uninite AS

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Awarded: NOK 68,499

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Disruptive Technologies Research AS

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste. DTR ønsker å finne ressurser for testing og kvalifisering av produktene under utvikling.

Awarded: NOK 79,749

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - sikker mobil kommunikasjon, IT Man Security AS

Løsningen skal utvikles, og er beregnet på salg world wide. Prosjektet er også støttet av Innovasjon Norge. Det skal lages apper for både Android, iPhone, Ipad og andre nettbrett, dvs. alle plattformer. NR vil bli brukt som konsultativ rolle i sikkerhetsdesign av løsningen mv.

Awarded: NOK 68,499

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Innovasjonsworkshop for dronerelaterte markeder og teknologi

Arrangementet arrangeres av FoU-faggruppen i UAS Norway, med Statoil, Teknova og SINTEF med på laget som initiativtakere. Det vil bli avholdt hos Statoil på Fornebu 23.mars, med ca. 100 deltakere fra næringslivet, dronebransjen og forskning. Dette er det første arrangementet i sitt slag, men det ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nettverkskonferanse 2017 - Måling og overvåking av trafikksikkerhet

Nettverk for transportsikkerhet 2015 - 2018 er finansiert av Forskningsrådet. Formålet er å formidle og diskutere forskningsresultater og erfaringer på tvers av sektorer, i tillegg til å adressere forskningsfaglige utfordringer. Dette bidrar til å styrke koblinger mellom brukere, forskningsmilj...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Data-driven cyber-physical networked systems for autonomous cognitive control and adaptive learning in industrial & urban water environments

Vanninfrastrukturer i både urbane og industrielle miljøer står overfor nye utfordringer som ber nye autonome kontroll- og databehandlingssystemer som kan sikre visse vannparametere og kostnadseffektive løsninger. Vanndistribusjonsnett må for eksempel optimalisere pumpedriften og er sårbar for uti...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Agder