0 projects

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler NORCE

...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NGI

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til IFE

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NTNU Samfunnsforskning

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Telemarksforsking

Jfr samtale med Anne Magnussøn 3.2.21. Beskjed til Vita M. Jeg fikk ikke lov av rapportsystemet å legge inn tallet 418 på Finansieringsplan/Forskningsrådet? Men prosjektregnskapet viser altså at vi av de bevilgede 1,5 mnok INSTFUS-midler har brukt 418.000 kr til honorarer, møtekostnader og reise....

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Vestfold og Telemark

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NIVA

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NILU

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NINA

...

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Østlandsforskning

...

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Innlandet

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Norut

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Norut Narvik

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Agderforskning AS

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Agder

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til CMR AS

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Vestland

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NRP-instituttene

...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Møre og Romsdal

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NORSAR

...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Tel-Tek

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestfold og Telemark

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Uni Research

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NIBR

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til MØT-instituttene

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Møre og Romsdal

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til SINTEF og Tel-Tek

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestfold og Telemark