0 projects

KLINISK-Klinisk forskning

Treatment of diabetes mellitus. Improvement of pancreatic beta-cell mass and function in clinical islet transplantation.

Diabetes mellitus is a rapidly increasing global problem leading to severe morbidity and early death. Insulin replacement is necessary for all patients with type-1 diabetes. Significant advances in human pancreatic islet transplantation have been achieved since the turn of the century and an 80%...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo og 2 andre

KLINISK-Klinisk forskning

The Effect of Oxcarbazepine in the Treatment of Agitation / Aggression in Dementia

Patients with dementia present a huge challenge for our health care system. Approximately 80% of nursing home residents in Norway are demented (that are over 35000, according to Norwegian Government Statistics), up to 90% of these patients will develop p sychiatric symptoms and/or behavioural di...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Innlandet og 2 andre

KLINISK-Klinisk forskning

Effectiveness of acupuncture-care for treatment of hot flushes among postmenopausal women

Almost two thirds of women experience hot flushes persisting up to five years after menopause and 10-20% find them very distressing. Hormonal replacement therapy (HRT) is effective treatment, but long-term use increases the risk of negative health effects . Sales figures for systemic HRT in Norwa...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLINISK-Klinisk forskning

Third International Stroke Trial in Norway

Thrombolytic treatment for acute stroke has recently been licensed for use in a few, highly selected patients, and under strict regulatory conditions. IST-3 is an independent international randomised-controlled trial designed to provide more reliable data on the effects of thrombolytic treatment...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Ukjent Fylke

KLINISK-Klinisk forskning

Does benfotiamine reduce serum levels of advanced glycation end products and biochemical markers of vascular dysfunction in type 1 diabetes?

Background: Despite intensive efforts to improve glycemic control, diabetic patients are still at a markedly increased risk of microvascular complications associated with long-term hyperglycemia. Advanced glycation end prodcuts (AGEs) are thought to play a central role in the pathophysiology of t...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Påvisning og evaluering av farmakokinetiske interaksjoner mellom legemidler og urter som brukes i alternativ medisin

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLINISK-Klinisk forskning

Opplevelse av livskvalitet hos pasienter som har gjennomgått brannskader

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

KLINISK-Klinisk forskning

Spontan aktivitet i motonevroner til paraspinal muskulator hos normale og hos pasienter med akutte ryggsmerter

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Acetabular fractures, examination, classification, complications and outcome

Brudd i acetabulum er assosiert med stor morbiditet og har ved Ullevål universitetssykehus blitt registrert prospektivt i en omfattende papir- og radiologisk database og danner utgangspunktet for prosjektet. Kvaliteten på registreringen og kontrollen på p asientpopulasjonen er unik i internasjona...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Ukjent Fylke

KLINISK-Klinisk forskning

Ernæring, vekst og utvikling hos svært premature barn

Hvert år blir det født ca 630 barn med svært lav fødselsvekt i Norge. I løpet av de siste 10-årene har den medisinsk-teknologiske utviklingen bidratt til at stadig mindre spebarn kan overleve. Sammenlignet med fullbårne har premature en øket forekomst av cerebral parese, psykisk utviklingshemmin...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Thalidomid til tidligere ubehandlede pasienter med myelomatose

Det ble i 1999 oppdaget at thalidomid har virkning ved myelomatose. Nordisk myelomatose studiegruppe (NMSG) har utført en forstudie med thalidomid til pasienter med avansert myelomatose i 2000 med Anders Waage som hovedansvarlig. Den aktuelle studien drei er seg om en placebokontrollert randomise...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLINISK-Klinisk forskning

Probiotika gitt perinatalt til gravide og ammende, har det effekt på atopisk sykdom og deres barn?

Hypotese: Probiotika (Biola®) gitt til kvinner siste 4 uker av svangerskapet og i 3 mnd etter fødsel vil forebygge utvikling av atopisk sensibilisering og allergisk sykdom ved 2 års alder med 40% eller mer sammenliknet med placebo. Probiotika er le vende mikrober i kosttilskudd, med en gun...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLINISK-Klinisk forskning

Plager fra seneapparatet i skulder/albu etter laser- og intramuskulær nålebehandling samt ergonomisk intervensjon. (akupunktur)

Design: En randomisert kontrollert studie med tre grupper der intramuskulær behandling med akupunkturnåler sammenlignes med laserbehandling og placebo-laserbehandling. Effektparametrene er blindet. Kriterier: Inklusjon: Yrkesaktive kvinner og menn 18-67 år med skulder/albusmerter,...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

KLINISK-Klinisk forskning

Kompetansesenter for klinisk odontologisk forskning

...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Vestland og 2 andre

KLINISK-Klinisk forskning

Kompetansesenter for klinsk odontologisk forskning

...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo og 2 andre

KLINISK-Klinisk forskning

Development and implementation of a computerized assessment tool for palliative care (PAT-C)

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage