0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Digital breast tomosynthesis, the future screening tool for breast cancer?

Digital bryst-tomosyntese (DBT) er en ny mammografiteknikk som kan benyttes ved screening for brystkreft. I september 2017 publiserte Folkehelseinstituttet en rapport som konkluderte at kunnskapsgrunnlaget var for dårlig til å støtte innføring av DBT som screeningmetode i Norge. Konklusjonen sams...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

EPoS European Polyp Surveillance trial

Dette prosjektet beskriver en gruppe kliniske studier som skal finne svar på et av de viktigste uløste problemer innenfor tykktarmskreft; nemlig hvor ofte man skal undersøke pasienter med polypper i tykktarmen for å forhindre kreft. Tykktarmskreft er en hyppig kreftform i Europa og screeningprogr...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Randomized clinical intervention trial of acetylsalicylic acid secondary prevention in colorectal cancer

Acetylsalisylsyre er et billig og trygt medikament som kan ha en forebyggende effekt i utvikling av kreft, spesielt tykktarmskreft. Eksperimentelle og kliniske data kan tyde på at effekten kan være enda større på tilbakefall etter operasjon, noe studien som vil bli gjennomført i dette prosjektet ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2026

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

MetAction: Actionable Targets in Cancer Metastasis - from Bed to Bench to Byte to Bedside

Målsetningen for MetAction har vært å bidra til at ny kunnskap innen kreft og kreftutvikling skal komme den enkelte pasient til nytte i form av mer målrettet behandling. Prosjektet har vært organisert med fokus på tre hovedaktiviteter: 1) planlegging og gjennomføring av en klinisk studie der beha...

Awarded: NOK 22.8 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Late effects - early detection, follow-up and treatment

Ved utgangen av 2011 levde 215 000 personer i Norge som hadde fått en kreftdiagnose en gang i livet. 132 000 av disse hadde levd i 5 år eller mer etter kreftdiagnosen (langtids kreftoverlevere). Antallet langtids kreftoverlevere øker raskt pga bedret diagnostikk og behandling. Denne gode nyheten ...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Personalized Cancer Medicine

Prosjektet er nå nærmest fullført, men en del dataanalyse gjenstår før de store publikasjonene er i havn. Dette gjelder særlig det nasjonale sarkomprosjektet (se http://NoSarC.no), der vi samler inn en populasjonsbasert, prospektiv kohort av pasienter med bindevevskreft. NCGC vil analysere prøver...

Awarded: NOK 35.7 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Oslo

KREFT-Offentlig kreftprogram

Behandling av temaforslag for utlysning i KREFT

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

KREFT-Offentlig kreftprogram

CD20-specific T cell receptors in gene therapy of leukemia and lymphoma

T-cellereseptorer kan sammenlignes med målstyrte raketter, og utgjør den delen av T-cellene som gjør dem i stand til å gjenkjenne og drepe virusinfiserte celler med stor effektivitet og spesifisitet. Derfor kan T-celler effektivt kurere influensa uten bivirkninger. Prosjektet utnytter disse egens...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Oslo

KREFT-Offentlig kreftprogram

Integration of clinical and basic research to improve treatment of multiple myeloma

Multiple myeloma is due to clonal expansion of malignant plasma cells. The incidence in the Nordic countries is approximately 6 new cases per 100,000 per year, which corresponds to nearly 20% of all haematological cancers. Approximately 300 people are gi ven this diagnosis each year in Norway. I...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

KREFT-Offentlig kreftprogram

Molecular and biological characterization of cancer metastases

Purpose: Metastasis is the principal cause of cancer death, and for most tumor types staging, prognostication and therapy is inadequate. Hence, new knowledge on how to prevent metastasis and identification of predictive markers is among the most important challenges in cancer research. Our strat...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

KREFT-Offentlig kreftprogram

Molecular alterations and targeted therapy in Endometrial Cancer

Endometrial carcinoma is the most common pelvic gynecologic malignancy. Methods for effective selection of patient at risk for metastasis, improved treatment for metastatic endometrial carcinoma and reliable predictive markers for response to new targeted therapeutics are urgently needed. This p...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Vestland

KREFT-Offentlig kreftprogram

Understanding Breast Cancer Genomics; Towards combined molecular profiles for better diagnosis and treatment

We seek to reach a more fundamental understanding of the biological dynamics of breast cancer. High-throughput molecular data at multiple levels (eg DNA, mRNA, miRNA and protein level) have become available on increasing numbers of patients, and various m olecular profiles have been associated wi...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

KREFT-Offentlig kreftprogram

Aspects of breast cancer risk: subtypes of breast cancer, relation to angiogenic factors and gene-environment interactions

Det er kjent at brystkreftsykdommen kan inndeles i ulike undergrupper eller subtyper, men det er ikke kjent om "tradisjonelle" risikofaktorer har ulik sammenheng med ulike subtyper. Derfor har vi undersøkt sammenhengen mellom kjente risikofaktorer og seks ulike subtyper av brystkreft, identifise...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

KREFT-Offentlig kreftprogram

Somatic, translational and psychosocial research in long-term cancer survivors

Background: The number of long-term cancer survivors (LTCSs) (>5 years after primary treatment) is rapidly increasing and currently concerns >100,000 patients in Norway. Although frequently cured by their disease, the treatments and the cancers have late effects that impair the physical and ment...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Oslo

KREFT-Offentlig kreftprogram

Development of biomarkers and identification of therapeutic targets for prostate carcinogenesis

Prostate cancer is the most common noncutaneous malignancy and the second leading cause of cancer mortality in men in western countries, including Norway. Prostate cancer encompasses a biological continuum from a slow-growing indolent tumour to a highly a ggressive and potentially fatal form. A m...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

KREFT-Offentlig kreftprogram

EURAMOS- KREFT

...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2005-2013

Location: Oslo