41 projects

KULVER-Kulturell verdsetting

Muslim devotional practices, aesthetics, and cultural formation in migrancy

Guided by the project "Muslim devotional practices, aesthetics, and cultural formation in migrancy" the planned international conference and edited volume are guided by the project´s framework and milestones. The international conference is planned for t he 4th and 5th October 2012 with the aim ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Being Visitors - Becoming Producers. The Poetics and Politics of Audience Participation

Participative strategies have enhanced in such ways that participation itself has become a model for cultural self-understanding. Accordingly, media theorists such as Henry Jenkins have referred to the rising of a 'convergence culture', by this examining the emergence of the cultural context tha...

Awarded: NOK 45,999

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Routes, roads and landscapes - søknad om nettverksmidler

I løpet av prosjektperioden har Routes-prosjektet bygget opp et formidabelt internasjonalt nettverk innenfor landskapshistorie, vei- og jernbanehistorie, kulturhistorie og relaterte felter. Når prosjektet nærmer seg slutten, ser vi muligheten for at denne utvekslingen kan fortsette i en annen fo...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Forhandlinger og strid: trykkestøtte

I den opprinnelige prosjektsøknaden er en norsk monografi utgitt på et akademisk forlag oppgitt som fellesprosjektets hovedmål. I tillegg vil vi utgi en antologi med sentrale internasjonale bidrag til feltet kjønn og estetikk, oversatt til norsk. Prosjekt et har nå vært i gang i drøyt ett år; før...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Ibsen Between Cultures: Results - Object and Methods

Prosjektet har brakt fram mye ny empirisk kunnskap om Ibsen-dramaenes funksjon og rolle i en rekke asiatiske kulturer. Dette gjelder både i det moderne Kina, flere viktige delstater i India, i Bangladesh og andre deler av kontinentet. Et viktig funn er f. eks. hvor ofte Ibsen-dramaenes stadig set...

Awarded: NOK 98,999

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Curating Craft

Frå forskingsprosjektet K-verdi starta opp i 2008 har deltakarane vore involvert i rundt 30 utstillingar enten som utstillarar (kunststipendiatane) eller som kuratorar (kunsthistorikarane). Den omfattande utstillingsaktiviteten har tent fleire funksjonar: Dei har formidla forskingsresultata våre...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Bok Kjell Rylander

Å plassera eige kunstnarskap i internasjonal samanheng kan lett få karakter av å vera påstandar meir enn analyse. I tillegg til Kjell Rylander sine eigne refleksjonar, ønskjer difor K-verdi å bringa inn andre stemmer som kan kasta lys over korleis hans ku nst blir oppfatta og forstått internasjon...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Trykkestøtte til to bøker i prosjektet "Religion som estetiserende praksis"

RESEP eller "Religion som estetiserende praksis" er et forskningsprosjekt som etter hvert har kommet til å omfatte over 20 forskere. Prosjektet har alt hatt gleden av å få støtte fra KULVER som forskerprosjekt (194628), og har dessuten deretter fått formi dlingsstøtte fra KULVER (210914). Opprin...

Awarded: NOK 72,999

Project Period: 2012-2013

Location: Agder

KULVER-Kulturell verdsetting

Kunnskapsestetikkens tvetydige kjønn - nettverkstiltak

Det søkes om midler til iverksetting av to ulike tiltak, samt støtte til faglige reiser. Nettside: På nettsiden vil det informeres om seminaraktiviteten, publiseres tekster, opplyse om foredragsholdere, legges inn lenker til kjernetekster og aktuelle bø ker. Den vil også vise vei til andre fors...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

intimitetsgrenser

Boken vil gi et samlet, men samtidig bredt, innblikk i diskusjoner knyttet til intimitet og seksualitet i norsk offentlighet anno 2012. Via lesninger av sentrale litterære verker, over tematisering av intimiteten i offentlige tematiseringer, til en gjenno mgang av statusen for seksualitetsforskni...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Ruin memories: nettsted og utstilling

Ruin Memories-prosjektets nettsted - ruinmemeories.org - framstår i dag som et aktivt og godt besøkt nettsted. Gjennom denne prosjektsøknaden ønsker vi å videreutvikle ruinmemories.org gjennom tre satsinger: 1) utvikle stedet til en sentral kanal for form idling av egen og annen relatert forsknin...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KULVER-Kulturell verdsetting

Film: Inside out

Filmen vil reise viktige spørsmål om forskning, etikk, og om forskningens dialog med populærkultur, science fiction og kunst. De to siste ti-årene er genetikk og bioteknologi blitt viktige tema innenfor kunsten. Samtidig har utviklingen innen medisinsk bi ldeteknologi bidratt til fremstilling av ...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

KULVER-Kulturell verdsetting

Border Aesthetics Dissemination 2011-2012

The research project Border Aesthetics (19458/V12), part of the KULVER Assigning Cultural Values research programme, aims to investigate how changing perceptions of borders relate to shifting practices of aesthetic evaluation through both theoretical refl ections and a sequence of interlocking ca...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KULVER-Kulturell verdsetting

Zoological - animal representations in zoos, museums and books

Zoological - animal representations in zoos, museums and books er en nettutstilling tekstet på norsk og engelsk. Utstillingen formidler forskningsresultater fra KULVER-prosjektet "Dyr som ting og dyr som tegn -standardisering og synliggjøring av dyr"via tre hovedtemaer og spørsmål: 1. Lengsel o...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Religion som estetiserende praksis - Formidling

Målene søkes ivaretatt gjennom 19 delstudier, og mange av dem har visuell formidling som en integrert del av den vitenskapelige presentasjonen. Disse er for de flestes vedkommende omtalt nærmere i den opprinnelige prosjektsøknaden. Vi nevner her bare kort to prosjekter om endringer i sang- og mu...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Agder

KULVER-Kulturell verdsetting

Kunnskapsestetikkens tvetydige kjønn - språkvask

Søknaden gjelder støtte til språkvask av et bokmanus på engelsk som er under utarbeidelse. Monografi inngår i formidlingsplanen for post.dok. prosjektet: Kunnskapsestetikkens tvetydige kjønn (se vedlegg). Bokmanuset baserer seg på det pågående prosjektar beidet med tyske dannelsesestetiske tekst...

Awarded: NOK 22,500

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Re-visioning the museal objects between things and signs (arbeidstittel)

Seminaret-forskerkurset "Re-visioning the museal objects between things and signs" (arbeidstittel) planlegges som et to dagers seminar-forskerkurs hvor fire KULVER-prosjekter vil samarbeide. Seminaret-forskerkurs sikter mot å knytte både prosjektledere, f orskere ved prosjektene og doktorander te...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Intimitet: et møte mellom kunst og forskning

Dette prosjektet er et samarbeid mellom KULVER-prosjektet "Being Together: Remaking Public Intimacies" og en gruppe masterstudenter ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Samtiden kjennetegnes av at intime, seksuelle, personlige og private temaer er en de l av offentligheten på tvers av alle medi...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Utstilling/Katalog/Konferanse 2011: Postindustriell keramikk

1. Utstilling. Stikkord er postindustriell keramikk: søppel og readymades. Utstillinga vil ta opp tråden frå forskingsprogrammet gjennom å synleggjera nye keramiske praksisformer som har skapt ein ny orden på keramikkfeltet. Det vil bli lagt vekt på kontr astar i format og tilnærmingsmåtar. Prose...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Chinese Storytelling: Research Database. Digitalization of oral performances and publication of the database

Den elektroniske teknik har undergået en stærk udvikling i løbet af de seks år hvor arbejdet med Chinese Storytelling: Research Database har foregået. Det er derfor nu muligt at tilgængeliggøre det originale båndmateriale, audio- og videobånd, som udgør e n væsentlig del af databasens forskningsm...

Awarded: NOK 46,226

Project Period: 2010-2012

Location: Ukjent Fylke

KULVER-Kulturell verdsetting

Border Aesthetics Dissemination 2010

The research project Border Aesthetics (19458/V12), part of the KULVER Assigning Cultural Values research programme, aims to investigate how changing perceptions of borders relate to shifting practices of aesthetic evaluation through both theoretical refl ections and a sequence of interlocking ca...

Awarded: NOK 74,067

Project Period: 2010-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KULVER-Kulturell verdsetting

Routes, roads and landscapes

Routes-prosjektet har inngått kontrakt med det britiske akademiske forlaget Ashgate (nivå 2) for en antologi med tittelen Routes, Roads and Landscapes (se vedlagt kontrakt). Boken er en historisk anlagt essaysamling med internasjonale bidragsytere, som be lyser forholdet mellom veier og landskap ...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsetting i kunst, estetikk og kulturell offentlighet

Conflicts and negotiations: gender and value in art and aesthetics/ is an interdisciplinary research project that investigates gender implications in negotiations of aesthetic value in the fields of art. It focuses on the interaction of works of art, art institutions and aesthetic theory. The ba...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Time and Aesthetic Value in Early Modern Literary Culture

Det overordnede målet med prosjektet har vært å fremme et vesentlig bidrag til den eksisterende internasjonale retorikk- og bokhistorieforskningen gjennom å vise hvordan begrepet om at tid er kvalitet var helt styrende for virksomheten til de tidligmodern e forfatterne (se ovenfor). Videre har de...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Muslim devotional practices, aesthetics and cultural formation in migrancy

This project proposal focuses on aesthetics and Muslim devotional practices and processes of cultural formation in migrancy. Its point of departure is a broad definition of aestheticization that includes narrative patterns, chronologies and taxonomies whi ch emphasize the relation between sensory...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Inside out. New images and imaginations of the body

Prosjektet er tverrfaglig og studerer medisinske bilder fra kroppens innside. Dette er bilder av fenomener som er usynlige for det menneskelige øyet, men som ved hjelp av elektronmikroskop med enorm forstørrelse og innebygget fototeknikk fremstår som tradisjonelle fotografier. Bildene brukes i op...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

KULVER-Kulturell verdsetting

Ruin Memories: Materiality, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past.

More than any other historical epoch modernity has produced ruins and never have so many things, yesterday's novelties, been made redundant and outdated. The outcome is a growing ruin landscape of derelict factories, closed shopping malls, overgrown bunke rs and industrial waste areas. However, c...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KULVER-Kulturell verdsetting

Religion som estetiserende praksis

Prosjektet "Religion som estetiserende praksis" (RESEP) ble satt i gang ut fra en arbeidshypotese om at det religiøse liv i Norge i økende grad legger vekt på opplevelser, følelser og estetikk i betydningen det som har appell til det sanselige. En tillegg shypotese har vært at det læremessige, de...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Agder

KULVER-Kulturell verdsetting

Border Aesthetics

This project investigates how changing perceptions of borders relate to shifting practices of aesthetic evaluation. In so doing, it draws upon two guiding observations that must inform any notion of a border aesthetics, these being a) that aesthetic theor ies and practices regularly invoke and en...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KULVER-Kulturell verdsetting

alumination - design som estetisk praksis og kulturell verdsetting i aluminiumsindustrien

Prosjektet vil undersøke hvordan aluminium ble introdusert i det norske samfunnet, hvilke formål det hadde, hvordan det ble oppfattet, hvilke materialer det erstattet og hvilke endringer dette førte med seg. Dette vil ikke bare dreie seg om indu¬stri- og design¬historie. Aluminiumen kan ikke bar...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo