0 projects

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Rammeavtale for analyser og utvikling av indikatorer for det nasjonale forsknings- og innovasjonssystemet

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Anskaffelse Analyse av forskerpersonale og vitenskapelig publisering for fagevalueringer 2022-2024

...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Rammeavtale - kjøp av Sekretariat for fagevalueringer 2022-2025

...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Ukjent Fylke

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Anskaffelse av analyse av FoU-andeler i de årlige statsbudsjettene

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

FoU-statistikk - SSB

...

Awarded: NOK 26.4 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo