0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A novel nanotopography-based approach for reshaping nuclear morphology and gene transcription

Cellekjernen fungerer som et kontrollsenter for cellen og spiller en viktig rolle i hvordan celler reagerer på fysiske krefter fra miljøet rundt dem. Vår forståelse av disse responsene er imidlertid ufullstendig på grunn av mangel på verktøy for å manipulere celler og deres kjerner. For å løse de...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Absolut! - A tool for benchmarking ML-methods for Ab-Ag design

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

AB-AG-DESIGN: Rule-guided antibody and antigen design

Antistoffbinding er grunnlaget for antistoffbasert terapi innen kreft og autoimmunitet. Antistoffer er også utrolig viktige for beskyttelse oppnådd gjennom vaksinasjon. For øyeblikket går utviklingen av antistoffer som medisin langsomt ettersom utviklingen i hovedsak baseres på eksperimentell for...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ELIXIR3 - Strengthening the Norwegian Node of ELIXIR

ELIXIR Norge er den nasjonale forskningsinfrastrukturen for bioinformatikk, og den norske noden i det europeiske ELIXIR-nettverket. ELIXIR har som misjon å sikre at livsvitenskapelige forskningsdata tas vare på for bruk og gjenbruk, nå og i overskuelig framtid. ELIXIR utvikler derfor databaser, v...

Awarded: NOK 95.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Sex determination in a heterochiasmy setting - functional studies in Atlantic halibut and European plaice

I motsetning til de svært bevarte kjønnsbestemmelsessystemene hos pattedyr og fugler, viser fiskearter generelt mye mer variasjon når det gjelder kjønnskromosomer og kjønnsbestemmelsessystemer. Vi har nylig vist at kveite har fått et evolusjonært sett nytt system for genetisk kjønnsbestemmelse. V...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Degradation of lignin by bacteria

I DeLignoBact skal vi lete etter bakterielle enzymer som bryter ned lignin. Lignin er en av hovedkomponentene uspiselige plantematerialer, men utnyttes i dag på en dårlig måte. Ved å bedre forstå de enzymatiske systemene som er involvert i nedbrytning av lignin i naturen, vil vi kunne utnytte lig...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Decoding the mRNA capping code

Proteiner er livets byggesteiner. Oppskriften på disse proteinene finner man i molekyler som kalles messenger RNA (mRNA). mRNAene har flere koder i seg som bestemmer både hvilket protein og hvor mye av det proteinet som skal produseres. En av disse kodene er er “cap”, en liten molekylær struktur ...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

URGE-3D: Unraveling new gene dysregulation modules in cancer through integrated multi-constraint 3D genome modeling

DNA er organisert i tre dimensjoner (3D) inne i cellekjernen. Denne organiseringen er avgjørende for å regulere hvordan genene skrus av og på, og for å opprettholde cellenes normale funksjon. Kunnskapen om sammenhengen mellom 3D organiseringen til DNA og funksjonen til cellene er imidlertid svært...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Engineering microbial communities for the conversion of lignocellulose into medium-chain carboxylates

Mikrobe basert produksjon av kjemiske forbindelser som brukes i vårt daglige liv er et bærekraftig alternativ til mer tradisjonelle industrielle prosesser som petrokjemisk produksjon eller utvinning av naturressurser. Mikrober som bakterier og sopp har allerede blitt brukt i hundrevis av år i pro...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

An interdisciplinary data-driven approach to resolve sigma-factor-specific promoter dependency in bacteria.

DNA er arvematerialet som finnes i alle levende organismer. DNA består av kodende og ikke-kodende avsnitt. Kodende regioner inneholder gener, som igjen består av oppskrifter for proteiner, mens ikke-kodende regioner inneholder DNA-elementer med reguleringsfunksjon. Overføringen av informasjon fr...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Global Biodiversity Information Facility, Norwegian node 2021-2025

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) er en internasjonal forskningsinfrastruktur for åpen data, finansiert av deltagerland. Den lar hvem som helst, hvor som helst, få tilgang til primærdata om alle typer liv på jorden, delt via den globale portalen www.gbif.org og gjennom nasjonale og ...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Bioinformatics for Proteogenomics - looking up the answer in the back of the book

Monogen diabetes er en uvanlig form for pediatrisk diabetes. Avhengig av genetiske profil, kan pasienter unngå livslang insulinmedisinering og tilhørende komplikasjoner. Det kan likevel være utfordrende å (1) utlede konsekvensene av de genetiske mutasjonene pasientene har, samt å (2) forutsi resp...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

CRIMAC - Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification

Målet med CRIMAC er å forbedre og automatisere tolkningen av data og bilder fra fiskeriakustikksensorer utplassert på en rekke forskjellige plattformer, inkludert akvakulturmerder, ubemannede overflatefartøyer, forskningsfartøy og fiskebåter. Hovedmålet med SFIen er utvikle fiskeriakustisk metod...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A proteogenomic pipeline for capture and sequencing and production of pathogen-specific antibodies

We apply for project establishment support (PES); see attached project description.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Digital design of antibodies

Antistoffer utgjør en vesentlig del av vårt immunforsvaret ved å de spesifikt kan bekjempe infeksjoner. Som sådan er antistoffer naturlige terapeutiske molekyler. Faktisk er såkalte monoklonale antistoffer den raskest voksende klassen med biologiske medisiner, og har revolusjonert behandlingen av...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial resistance gene dynamics in the infant gut microbial ecosystem

Antallet bakterier som lever i tarmen hos et menneske er faktisk høyere enn antallet menneskeceller i kroppen, og disse bakteriene kan påvirke helsen på flere måter. Tarmens bakteriesamfun, også kalt tarmmikrobiomet, begynner så smått å etableres under fødselen, og gjennom tidlig barndom utvikles...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Large scale single step genomic selection in practice

Automatisert innsamling av genotype og fenotype informasjon har gjort det mulig å lage store datasett. Slike datasett er likevel ikke frie for feil eller mangler som igjen skaper vanskeligheter med avlsverdi beregninger. Målet med dette prosjektet er å redusere disse problemene og maksimere sikk...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

BioMedData - an infrastructure for data sharing and management

BioMedData organiseres innenfor rammen av ELIXIR Norge og samarbeidende infrastrukturer for å bistå forskere med å håndtere og dele molekylærbiologiske data som genereres i prosjektene deres. Moderne biologisk og biomedisinsk forskning genererer store mengder data ved bruk av ulike teknologier a...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2020-2030

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Digital Diagnostics: Smart patient selection for clinical studies

We apply for project establishment support (PES); see attached project description.

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Characterization of fish immune cell transcriptome during infection and vaccination

The research grant will enable Professor Tor Gjøen to work for 12 months in the lab of Professor David Traver at the Division of Molecular Medicine, Division of Biological Sciences, University of California, San Diego for the period july 2019-june 2020. The main focus will be to gain experience i...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Characterization of population specific variation in non-coding genomic regions and application to Type 2 diabetes

Enkeltnukleotidpolymorfismer (SNPs) spredt i hele genomet er ofte benyttet i studier for å påvise assosiasjon mellom SNPer og sykdom (f. eks. hjerteinfarkt) eller egenskap (f. eks. høyt blodtrykk). I slike studier (kalt GWAS) undersøkes vanligvis to studiegrupper, for eksempel en gruppe med norma...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Biodiversitetsinformatikk: Sammenstilling av datakilder i digitale kunnskapssystemer

Forskning og forvaltning trenger store mengder biodiversitetsdata for å skape en oversikt over naturens tilstand, utvikling og trusler. Skalaen av datamengden som kreves, både i tid, rom, og taksonomisk dekning, er så omfattende at kartlegging av forskere og konsulenter aldri vil kunne dekke hele...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Predicting optimal antibiotic treatment regimens

Antibiotikaresistens er et stadig økende problem, og enkelte infeksjoner lar seg ikke lenger behandles. Denne utviklingen truer økningen i levealder som vi har sett de siste tiårene. En del av problemet er at vi sliter med å finne nye antibiotika, og fordi utviklingen av nye antibiotika er svært ...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian Node of the International Neuroinformatic Coordinating Facility

Hjerneforskning er interdisiplinær. Det er en betydelig utfordring å organisere og analysere de store datamengdene som samles inn med de mange ulike teknologiene og metodene som er i bruk. Innhenting av kunnskap om hjernens struktur og funksjon i det friske og det syke individ forutsetter at de m...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

The rates and routes of transmission of multidrug resistant Klebsiella clones and genes into the clinic from environmental sources.

Klebsiella genuset representerar en heterogen grupp av bakteriearter som ofta finns hos människor, boskap, plantor, jordmån, vatten samt vilda djur. Många av arterna i gruppen är opportunistiska patogener som bär diverse former av antibiotikaresistensgener. K. pneumoniae står för en hög belastnin...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Bioinformatics identification of mutated HLA sequences to guide neoantigen-based immunotherapy

Doktorgradsstipendiaten har utviklet og publisert en integrert metode for typebestemmelse av både HLA-klasse-I- og klasse-II-alleler med oppløsning på opptil 8 sifre, med større nøyaktighet enn de tidligere beste metodene. Metoden bruker et omfattende bibliotek av referansealleler og en totrinns ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Natures Creation of non-Random Structures: Molecular Mechanisms for Processivity and Specificity of Polysaccharide Modifying Enzymes

Alginater er et langkjedete karbohydrater som hovedsakelig kommer fra tare. Alginat består av to sukkerenheter, mannuronsyre og dens speilbilde guluronsyre, heretter omtalt som M og G. Alginat har evnen til å danne geler ved å binde positivt ladede ioner som kalsium. Repeterende strekk med G-enhe...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Obtaining novel biomedical knowledge from proteomics research

Bioinformatikk (bruk av dataanalyse til å tolke biologiske data) er blitt en essensiell del av biomedisinsk forskning, hvor en kontinuerlig utstyrsforbedring har resultert i stadig større og mer komplekse datasett. Proteomikk (identifikasjon og kvantifikasjon av proteiner) er intet unntak, hvor e...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

CrossSeeds: Mechanisms of pathogenic protein cross-seeding in neurodegenerative disorders

CrossSeeds er et prosjektsamarbeid mellom 5 forskningsgrupper i Europa. Prosjektet vil studere mekanismene som ligger til grunn for utviklingen av de nevrodegenerative sykdommene Alzheimer, Parkinsons og Huntingtons sykdom. Utgangspunktet er at de tre sykdommene ledsages av avleiring av abnorme p...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

NORBIS - Norwegian Research School in Bioinformatics and Biostatistics

Forskerskolen NORBIS støtter doktorgrads-utdanning i hele Norge innen områdene bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi. Skolen er et samarbeid mellom åtte norske universitet. Bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi spiller viktige roller i forskning innen livsvitenskap, og har også ...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Vestland