0 projects

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Redusert væskeslipp fra laksefilet - et betydelig bidrag til økt verdiskaping i norsk laksenæring

Prosjektet «219209 - Redusert væskeslipp fra laksefilet - et betydelig bidrag til økt verdiskaping i norsk laksenæring» har siden oppstarten gjennomført et kick-off møte, fire prosjektmøter samt åtte industriforsøk. To av forsøkene har hatt som mål å studere prosessen ved to av slakteriene, sam...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Adaptive (on-demand) Radon Mitigation System

De siste tiårene har et stadig økende antall studier knyttet lungekreft til eksponering av innendørs radongass. Eksperter i dette fagfeltet regner innedørs radongass som den nest viktigste årsak til lungekreft. Variasjoner i radongassnivået gjennom døgne t, årstidene og året kan være store og av...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel Therapeutic Intervention in Crohn's disease

Crohns sykdom (CD) er en kronisk betennelse primært lokalisert til fordøyelsessystemet som man tror skyldes at immunforsvaret overreagerer på bakteriekomponenter i tarm. Per i dag mangler god og målrettet behandling fordi man ikke vet hva bakteriekomponenten er. Det er derfor avgjørende å framska...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The NTiT Process for Direct Titanium Production

Through this project Norsk Titanium Technology AS (NTiT) aims to develop a direct production process for titanium metal via electrolysis with oxycarbide anodes. The expected metal powder product from the process is perfectly suited for making wire feedsto ck to the new titanium component producti...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ultra-lean consumption fixed abrasive wire sawing

Under den dramatiske veksten i den internasjonale solcelleindustrien har norsk industri, takket være en sterk kompetansebase innen materialteknologi, tatt og opprettholdt en posisjon som en verdensledende leverandør av silisium ingoter og wafere. Norsk industris posisjon er kraftig truet av konku...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GenomeMiner: a software tool enabling personalized cancer medicine

Den overordnede ideen i dette prosjektet er å utvikle et analyseverktøy for personlig kreftbehandling basert på sekvensdata. Dette verktøyet vil lese pasientens genetiske profil (basert på sekvensering av pasientens DNA) og ved hjelp av avanserte analyser, bistå legen (onkologen) i å kunne admini...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of Betalutin as a new treatment for Malignant Lymphoma

Hovedmålet med dette prosjektet er klinisk utvikling av Betalutin mot lymfekreft. En fase 1 doseeskalerende studie etterfulgt av en fase 2 studie for å se nærmere på behandlingseffekt ved valgte dosenivå skal gjennomføres. Fase 1 studien har vært vellykket og 12 pasienter er inkludert i fase 2 st...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of cost-efficient silicon-carbon based anode material for Li-ion secondary batteries

Energilagring er en flaskehals ved utvikling av nye energiformer som solcelleenergi og vindkraft. Det samme gjelder for utviklingen av elektriske kjøretøy. Elektrokjemiske systemer som Li-ion- batterier er en av de mest etablerte og effektive energilagringsløsninger på markedet idag. Ytelsen p...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering - MC NeurogPlaceCellADs - Alex Surget

see attached DOW

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering - Nilsbo - Cornelis Borgesius

see attached DOW

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Norsk deltakelse i International Science Centre Impact Study (ISCIS)

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A Cross-disciplinary Integrated Eco-systemic Eutrophication Research and Management Approach: CINTERA

CINTERA is "A Cross-disciplinary Integrated Eco-systemic Eutrophication Research and Management Approach" to Atlantic salmon aquaculture in Chile (Comau fjord system and Magallanes) and Norway (Hemnfjord, Frøya). Eurtrophication is the process by which water bodies receive excess nutrients that s...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A new health service for integrated care at home

Trondheim kommune har siden 2012 arbeidet med HelsaMi, tjenestedesignprosjektet "A new health service for integrated care at home". Trondheim kommune er prosjekteier og prosjektet er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital HF og SINTEF. Hovedmålsettingen med HelsaMi har vært å utvikle en helhetli...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A new class of complex solids: orbitally active transition metal fluorides

Prosjektet har fokusert på strukturelle, elektroniske og magnetiske fenomener i faste stoffer. Dette er temaer som står sentralt i dagens multidisiplinære forskning innen material- og nanovitenskap,både på grunn av bemerkelsesverdig fysikalske egenskaper som dels utfordrer det teoretiske grunnlag...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Developing a method to measure UV-B flux through time using aromatic compounds contained in fossil pollen and leaf cuticle

Planter kan også bli solbrente! Ultrafiolett stråling (UV-B) i sollys er skadelig for arvestoffet, og påvirker helse, avlinger, det biologiske mangfoldet, økosystemene og stoffkretsløpet på jorda. Vi vet at det har vært stor variasjon i UV-B-innstrålingen gjennom jordas historie, blant annet ...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Forhandlinger og strid: trykkestøtte

I den opprinnelige prosjektsøknaden er en norsk monografi utgitt på et akademisk forlag oppgitt som fellesprosjektets hovedmål. I tillegg vil vi utgi en antologi med sentrale internasjonale bidrag til feltet kjønn og estetikk, oversatt til norsk. Prosjekt et har nå vært i gang i drøyt ett år; før...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Condition monitoring of hydraulic- and subsea machinery

The reliability, availability and safety of installations are particularly significant challenges for subsea applications. Subsea installations have traditionally been designed to be maintenance-free for 20 to 30 years due to the fact that the equipment i s usually not accessible for inspection, ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Design, fabrication, and characterisation of H2-selective Pd-alloy membranes for application in pre-combustion CO2 capture cycles

In the prememCO2 project, pioneering work in the understanding of multi-component Pd-alloy membrane materials in terms of performance and stability has been performed through a multidisciplinary approach combining theoretical modelling by first principle calculations, extensive materials characte...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Utredning om forskning på voksnes læring

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering - Entorhinal Silencing

see attached DOW

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering - Entorhinal Circuits

se vedlagt DOW

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nordisk konferanse om forskning om menn og maskuliniteter, 31.mai -1. juni 2012

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sociology and Social Work: Theory and Practice

The second conference on Sociology and Social Work will be held in Oslo the 30 and 31 of May 2012. It will discuss theoretical and practical/empirical issues related to the different institutions of the welfare state like labor market, immigration, exclus ion and inclusion. Sociology and social w...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

eCare@home

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a prophylactic treatment for the prevention of fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT)

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2012

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Konferansestøtte til PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling), Son 28.-31. aug 2012

PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling) er en sentral internasjonal konferanse innen forskning på optimert planlegging og ressursstyring. Den første PATAT-konferansen ble arrangert i 1995 og siden har det vært arrangert konferanser på nye...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Språkteknologi og semantikk - prosjektkonferanse 2012

Det satses på språkteknologi, metadata og semantikk som samhandlingsressurser i flere sektorer og bransjer (helse, bygg, off.forvaltning, utdanning), men det mangler møteplasser og prosjektdiskusjoner med aktører fra næringsliv, institutter og off. sektor . NBs "Språkbanken" har et stort potensia...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Konferansestøtte til PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling), Son 28.-31. aug 2012

PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling) er en sentral internasjonal konferanse innen forskning på optimert planlegging og ressursstyring. Den første PATAT-konferansen ble arrangert i 1995 og siden har det vært arrangert konferanser på nye...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-economic Development

Third Sector Agenda: Measuring, Assessing and Strengthening the European Third Sector's Contribution to Socio-economic Development 1) Defining and Sizing the European Third Sector. First, a clarification of the concept, or concepts, of the third sector an d volunteering in Europe; and second, pro...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Oslo RC - En internasjonal konferanse om følgene av globalisering, aldring og migrasjon for velferdstjenester

For 2012-konferansen i Oslo er overskriften "Welfare States Facing Global Turbulence. Ageing and Migration: Rising to the Occasion, Coping or Adjusting Downwards?" Nærmere bestemt ønsker vi at konferansen skal diskutere betydningen av tiltakende globalise rt økonomi og internasjonal konkurranse, ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo