0 projects

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved NTNU 2004-05

Faglig oppdatering av NTNUs forskere. Kontakt med utenlandske læresteder.

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage