0 projects

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Nordic Soundscapes Research Network (NSRN)

Forestill deg at du går på din favorittsti gjennom skogen, men at i stedet for å høre fugler som synger og løv som rasler, hører du flydur, trafikk og mobiltelefoner. Hvordan opplever du disse endringene i naturen? Hvordan vil du føle deg? Lyd er en viktig del av hvordan vi setter pris på naturen...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Transformative Change Network

-

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2022

Emerging Leaders is an early-career and mentoring program in the Arctic for young professionals from the academic, industry and policy sector. The program brings together leaders and mentors, and indigenous, business, and policy representatives, to tell the Arctic stories in an educational journe...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2022

About EL: Emerging Leaders is an early-career and mentoring program in the Arctic for young professionals from the academic, industry and policy sector. The program brings together leaders and mentors, and indigenous, business, and policy representatives, to tell the Arctic stories in an educati...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2022

Emerging Leaders is an early-career and mentoring program in the Arctic for young professionals from the academic, industry and policy sector. The program brings together leaders and mentors, and indigenous, business, and policy representatives, to tell the Arctic stories in an educational journe...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2022

Emerging Leaders is an early-career and mentoring program in the Arctic for young professionals from the academic, industry and policy sector. The program brings together leaders and mentors, and indigenous, business, and policy representatives, to tell the Arctic stories in an educational journe...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2022

Emerging Leaders is an early-career and mentoring program in the Arctic for young professionals from the academic, industry and policy sector. The program brings together leaders and mentors, and indigenous, business, and policy representatives, to tell the Arctic stories in an educational journe...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2022

Emerging Leaders is an early-career and mentoring program in the Arctic for young professionals from the academic, industry and policy sector. The program brings together leaders and mentors, and indigenous, business, and policy representatives, to tell the Arctic stories in an educational journe...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2022

Emerging Leaders is an early-career and mentoring program in the Arctic for young professionals from the academic, industry and policy sector. The program brings together leaders and mentors, and indigenous, business, and policy representatives, to tell the Arctic stories in an educational journe...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2022

Emerging Leaders is an early-career and mentoring program in the Arctic for young professionals from the academic, industry and policy sector. The program brings together leaders and mentors, and indigenous, business, and policy representatives, to tell the Arctic stories in an educational journe...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

LandAware – WG08 - Real time monitoring and slope stability analyses with the Internet of Things: Cases and Pilots

-

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Nordic Biochar Network (NBN)

Nordic Biochar Network (NBN) er en forening som ble etablert i 2019. Målet med nettverket er å spre kunnskap og bevissthet om biokull. Med støtte fra det Norsk Forskningsrådet, var det mulig å organisere en to-dagers workshop om biokull i byer og en rekke webinarer der resultater fra forskning ru...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Network support for “Living Norway Ecological Data Network”

-

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Cultural Heritage in Climate Planning (HiCLIP): Networking activities by the Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU).

Kultur, inkludert immateriell og materiell kulturarv, er med på å forme menneskers oppfatning av klimaendringer og bærekraft, og å påvirke menneskers vilje til å endre adferdsmønster. Hvis det kulturelle aspektet oversees i møte med klimakrisen risikerer vi altså å opprettholde teknokratiske møns...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

UV effect on the carbon cycle – Global Environmental Effects Assessment Panel

The Environmental Assessment Panel (EEAP) provides advice to UNEP on ozone layer depletion, UV radiation and how the Montreal protocol is having an effect. This includes basic research question on the effect of UV radiation on biological processes. Recently interactions between ozone layer, UV an...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Akershus

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Global Biodiversity Information Facility, Norwegian node 2021-2025

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) er en internasjonal forskningsinfrastruktur for åpen data, finansiert av deltagerland. Den lar hvem som helst, hvor som helst, få tilgang til primærdata om alle typer liv på jorden, delt via den globale portalen www.gbif.org og gjennom nasjonale og ...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Global Ocean Observing for Climate

Havet spiller en grunnleggende rolle i å avgjøre virkningen av klimaendringer på samfunnet. Dette prosjektet støtter McDonagh i å levere internasjonalt lederskap til systemet som overvåker og forstår denne rollen. Klimaendringer er den største langsiktige utfordringen vi står overfor; stigende t...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

PlaNet International research Network on Plant-based solutions to mitigate climate-induced geo-hazards.

PlaNet – Tverrfaglig internasjonalt forskningsnettverk om plantebaserte løsninger som tiltak for naturfarer (2023) Det internasjonale forskningsnettverket PlaNet er et tverrfaglig nettverk som samler eksperter innen naturbaserte løsninger (NBS); løsninger basert på naturlige prosesser og økosyst...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Committee on International Law and Sea Level Rise

Dette prosjektet skal bidra til å støtte og koordinere arbeidet som gjøres i Komiteen for internasjonal rett og havnivåstigning av International Law Association (ILA). Komiteen er en av i alt 20 internasjonale komiteer i ILA i dag, men dette er den eneste som fokuserer på klimaforandringene og ha...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

The International Project Office of the World Climate Research Program’s Climate and Cryosphere Project (IPO-CliC)

-

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Enhancing the contributions of the social sciences and humanities to IPBES – Establishing the IPBES SSH Community of Practice

Målet for prosjektet var å etablere et nettverk som kunne bidra til å forbedre bidragene fra samfunnsvitenskap og humaniora i IPBES. Dette har også vært et mål for IPBES, og ble også påpekt som et forbedringspunkt i den eksterne evalueringen av IPBES sitt første arbeidsprogram. Nettverket Social ...

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2020 Evangelia (Elina) Eftstathiou

Through my participation I the Emerging Leader program I will have the opportunity to present my scientific project which is about the dominant spatial patterns of Barents Sea ice variability. During the past decades both atmosphere and ocean temperature have increased as a result of climate cha...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders participation - Laura Hobbs

The Emerging Leaders programme is a seven-day course run as part of Arctic Frontiers. Laura Hobbs is a postdoc working on an NFR funded project (Arctic ABC: 244319) and has been accepted onto the programme. The Emerging Leaders programme focuses on policy, governance, and security in the Arctic, ...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2020-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Niche adaptation in Arctic char populations and demographic history inferences.

Arctic char (Salvelinus alpinus) is a freshwater species that lives further north than any other fish (Jonsson & Jonsson 2001; Lundrigan, Reist & Ferguson 2005). This species is polymorphic, meaning they have the ability to change their phenotype under different environmental conditions (Skúlason...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2020-2020

Location: Innlandet

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

YSSP-opphold ved IIASA i 2018

YSSP

Awarded: NOK 21,012

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders 2018 og 2019

Arktis er i endring. Folk som bor og jobber i og med Arktis opplever endringer i klima. De opplever endringer i samarbeidsklima. Det store spranget mellom grenseløse muligheter og globale utfordringer i Arktis, krever varsomhet og ydmykhet. Fremtidige operasjoner i Arktis krever effektivt samarbe...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Internasjonal sommerskole: The marginal ice zone. Cross-cutting challenges which require interdisplinary research, management and policy.

Fordi sommerskolen 2017 tar sikte på internasjonal deltagelse er prosjektsammendraget på engelsk. In recent years, we have witnessed significant changes and reductions in Arctic sea ice distribution and volume and a decrease of the Arctic sea ice extent. Seized as an opportunity, plans are bei...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Svalbard

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Young Scientists Summer Program (YSSP) 2017

...

Awarded: NOK 24,952

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

International Project Office for Integrated Marine Biosphere Research (IMBeR)

Prosjektet Integrated Marine Biosphere Research (IMBeR), tidligere prosjektet Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research (IMBER), er et globalt miljøforskningsinitiativ. I løpet av de første 10 årene har IMBeR forbedret forståelsen av mulige marine miljøeffekter av globale endringer...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Pollution pods - climate change communication between art, psychology and air research

Formidling av resultatene fra klimaforskning mangler ofte den nødvendige responsen blant "folk flest", den leder sjelden til forandring i atferd. The NFR prosjekt Climart forsket på virkmekanismene of effekten som klimarelatert kunst kan ha på publikum og fant at kunst ser ut til å aktivere menne...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage