0 projects

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Pollution pods - climate change communication between art, psychology and air research

Formidling av resultatene fra klimaforskning mangler ofte den nødvendige responsen blant "folk flest", den leder sjelden til forandring i atferd. The NFR prosjekt Climart forsket på virkmekanismene of effekten som klimarelatert kunst kan ha på publikum og fant at kunst ser ut til å aktivere menne...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

The Tenth Anniversary ('Jubileum') of the Arne Naess Symposium on Global Justice and the Environment

Midlene som det søkes om fra NFR går til formidling av Arne Næss Symposium, "Imagining Ecomodernity" 15 september 2016 i Gamle Festsal, UiO (se vedlagt beskrivelse av 2016 AN symposium). Formidlingen vil i hovedsak være TV produksjon for Kunnskapskanalen NR2 i samarbeid med Unimedia - et progra...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

What next for sustainable development? Our Common Future at thirty

Tretti år har gått siden Verdenskommisjonen for miljø og utvikling lanserte rapporten Vår felles fremtid og satte ideen om bærekraftig utvikling på den internasjonale dagsorden. Ideen ble anerkjent av verdensledere på Rio konferansen i 1992, og har siden strukturert den internasjonale debatten om...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Publiseringsstøtte - Forum for Development Studies

Forum for Development Studies er i sin 45. årgang, utkommer tre ganger årlig. Tidsskriftet har redaksjonell basis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), er det ledende nordiske tidsskriftet for formidling av forskning på utviklingsspørsmål, og har befestet sin posisjon som et etablert, inte...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Norwegian GBIF Participant Node, 2017-2020

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) er en internasjonal forskningsinfrastruktur for fri og åpen tilgjengeliggjøring av artsdata som er finansiert direkte fra medlemslandene. GBIF leverer fri og åpen tilgang for alle til primærdata for biologisk diversitet fra en global portal www.gbif...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2017

PROSJEKTBESKRIVELSE AV ARCTIC FRONTIERS EMERGING LEADERS 2017 Fremtidige aktiviteter og operasjoner i Arktis fordrer en bred forståelse for muligheter og utfordringer for å sikre bærekraftig utvikling i det arktiske rom. Arctic Frontiers Emerging Leaders utfordrer unge ambisiøse aktører innenfor...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Atlantic Distributed Biological Observatories (Atlantic DBO) workshop

The Atlantic DBO workshop will initiate coordination of national and international Arctic marine ship based observations in the Atlantic Arctic marine region by inviting the most central nations to a workshop. The aim is to increase the number of observations that can be compiled and synthesized ...

Awarded: NOK 52,999

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

EADI Nordic Conference 2017: Globalisation at the Crossroads: Rethinking Inequalities and Boundaries

EADI Nordic 2017 eit samarbeid mellom EADI (European Association of Development Research and Training Institute), NFU (Norsk forening for utviklingsforskning), Universitet i Bergen og CMI. EADI General Conference er arrangert kvart tredje år. I ein nordisk kontekst arrangerer NFU annakvart år k...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers PhD Workshop

Arctic Frontiers PhD Workshop (AF PhD WS) er et nettverksprosjekt for stipendiater og yngre forskere. Workshopen er tilknyttet forskernettverket ARCTOS (http://arctos.uit.no) ved UiT Norges Arktiske Universitet og Arctic Frontiers konferansen. AF PhD WS er en flerfaglig workshop som omfatter po...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

International Conference on Fossil Fuel Supply and Climate Policy, Oxford University, UK, 26-27 September 2016

From investors to activists and world leaders, there is growing interest in whether and how climate policy should seek to limit the supply of fossil fuels in addition to reducing demand. Research suggests a large share fossil fuel reserves will need to stay in the ground to keep warming below 2°C...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

International coordination 2016-2020 of the International Permafrost Association at the University Centre in Svalbard

I perioden 2018-2020 IPA Executive Director Sarah Strand og IPA President Hanne H. Christiansen ledet IPA Executive Committee, produserte de årlige nyhetsbreve, håndterte al kommunikasjon for IPA samt ledede IPA's Council. Både IPA Executive Director og IPA President deltog i First International ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Svalbard

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Side-event at the Marrakesh UNFCCC COP22: Impacts of REDD+ Projects in Brazil, DRC, Uganda and Tanzania

The dissemination event is planned to take place as a so-called 'side-event' at the UNFCCC COP22 in Marrakesh, Morocco. The COP lasts from November 7-18, 2016. We aim for a two-hour side-event during the first week of the COP. The proposed event aims at presenting, evaluating and discussing findi...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Ocean sustainability under global change

Norway is an "ocean and coast nation" responsible for an ocean area 7 times greater than land. Norway is the worlds second largest exporter of fish and fish products, a large share of the Norwegian population is living at the coast, and thus securing sustainable, productive and healthy oceans and...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

The Global Carbon Budget and International Networking post-Paris

Global Carbon Budget representerer balansen mellom kilder og sluk av karbon som påvirker det globale karbonbudsjettet. Den naturlige karbonsyklusen kompenserer for menneskeskapte utslipp, noe som reduserer effekten av utslippene på klimasystemet med omtrent 50%. Menneskeskapte utslipp står for om...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

CIENS-urban conference: Smart and green cities - for whom?

.

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Organising Svalbard Symposium during the Arctic Frontiers week in January

Svalbard is today an easily accessible research hub in the Arctic and can be regarded as a natural observatory and laboratory to study the physical environment and changes in ecosystems on land and in the ocean, as well as being a unique platform for atmospheric and meteorological observations an...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

AACA Barents workshop - address peer-review comments

Adaptation Actions for a Changing Artic-part C (AACA-C)er et prosjekt vedtatt av ministermøtet i Arktisk Råd mai 2013. Det er et Arktis råd prosjekt som ledes av AMAP. Prosjektet skal gjennomføre en vitenskapelig vurdering sammen med stakeholders og urbefolkning om hvordan klimaet i Arktis endrer...

Awarded: NOK 75,184

Project Period: 2016-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

4th Nordic Conference on Climate Change Adaptation, August 2016

De nordiske Klimatilpasningskonferansene har vært en arena for å formidle og diskutere kunnskap fra disse nasjonale og fellesnordiske prosjektene med vekt på interaksjon mellom forskningen og de som skal bruke og nyttiggjøre seg forskning, både i næringsliv og lokal og nasjonal forvaltning. Bjerk...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Workshop Oil-fish 2016; Effect of oil exposure on early life stages of sub-Arctic marine fish. Assembling toxicology, analytical chemistry

Forskere fra en rekke institusjoner samlet seg i Mortsund, Lofoten til en workshop om effecter av oljeforurensning på tidlige livsstadier hos fisk og hvordan dette kan brukes til å forbedre og videreutvikle risikomodeller til konsekvensvurdering av oljesøl. De representerer en bred faglig bakgrun...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Ecological Challenges Conference 2017: An Exchange between Academics and Activists

Ecological Challenges er en konferanse som samler akademikere som forsker på miljøspørsmål og aktivister fra miljøbevegelsen. Målet er å diskutere noen av de mest brennende temaene i vår tid. Vinteren 2017 ble konferansen arrangert for andre gang ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (I...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Beyond North and South: Constructing Global Governance for the 21st Century

As the millennium moves towards its third decade, we observe contradicting tendencies that call for new ways of thinking about governance - from the local to the global. In an unprecedented way, all categories of countries have agreed to a common set of Sustainable Development Goals, building on ...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Climate communication through the interactive ducky app

Gjennom folkets klimaforskning prosjektet ble forskningsgruppene på NTNU (klimapsykologi og industriell økologi) kjent med startup bedriften DUCKY AS. Ducky er en nettapplikasjon for å gjøre personlige klimatiltak synlige og morsomme. Duckys målsetning er veldig lik folkets klimaforskning, nemlig...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers 2016 & 2017

Konferansen Arctic Frontiers har befestet og beholdt sin posisjon som en svært viktig møteplass for forskere, næringsaktører og offentlige aktører med et engasjement i Arktis. I 2017, hvor tema var White Space ? Blue Future, trakk konferansen nesten 2500 deltakere. I tillegg til et omfattende hov...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arne Næss Chair, Arne Næss Symposium & Arne Næss Seminarene

Arne Næss Chair in Global Justice and the Environment is designed to critically continue and develop the intellectual legacy of Arne Næss. The Chair is awarded to international scholars who promote cutting edge insights into research on development and the environment and who explore burning issu...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

FuglefjellTV

Sommeren 2016 vil NRK Natur sende «sakte-TV» om norske sjøfugler fra Hornøya i Øst-Finnmark. Prosjektet, «Fuglefjellet» setter fokus på sjøfugl. Dette er den største satsingen hos NRK Natur noensinne. Målsetningen er å formidle naturens sårbarhet og øke folks forståelse og bevissthet om et marint...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Zooplankton Production Symposium (ZPS), 9-13 May 2016, Bergen, Norway

Zooplankton Production Symposium I begynnelsen av mai 2016 arrangerte ICES (Det internasjonale råd for havforskning) og PICES (North Pacific Marine Science Organization) sammen med Havforskningsinstituttet, Norge det sjette internasjonale symposiet for dyreplanktonproduksjon. Symposiet, som e...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Workshop om ECONOR og AACA prosjektene

ECONOR III (Economy of the North) er et prosjekt som oppdaterer de tidlgere ECONOR I og II prosjektene. ECONOR var et av Norges prioriterte prosjekter under sitt seneste Arktis Råd formannskap. ECONOR III sammenstiller økonomiske forhold og levekår sirkumpolart koblet samen med den globale økonom...

Awarded: NOK 22,000

Project Period: 2015-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Scientific coordinator for the AACA project

Adaptation Actions for a Changing Artic-part C (AACA-C)er et prosjekt vedtatt av ministermøtet i Arktisk Råd mai 2013. Det er et Arktis råd prosjekt som ledes av AMAP. Prosjektet skal gjennomføre en vitenskapelig vurdering sammen med stakeholders og urbefolkning om hvordan klimaet i Arktis endrer...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KONT-Kontingenter

Creating State of the Art Research Coordination and Communication in the Future Earth Secretariat

Not Applicable

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Ukjent Fylke

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Supporting citizens' climate science in Bangladesh: Sending Bangladeshi scientists to the Fabfuse conference

This application is for MILUTV-arenaer funding to support international collaboration on the design of citizens climate science, to inform climate adaptation in northeast Bangladesh. It is proposed to augment dissemination and coordination activities within the Norwegian Research Council-funded T...

Awarded: NOK 26,497

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland