0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

INTEGRERT PROSJEKT: Socially Robust Solar Cells (SoRoSol)

SoRoSols mål var å oppnå sosialt robust utvikling av solcelleteknologi. SoRoSol har vært et integrert prosjekt. Det betyr at prosjektet har vært preget av et tett, tverrfaglig samarbeid mellom forskjellige disipliner som i SoRoSols tilfelle var: Materialvitenskap, vitenskaps- og teknologistudier,...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Rapid market introduction of new membrane technology for clean energy applications: upgrading the ProboStat with ceramic proton conductors

Commercialization of functional materials for energy conversion will typically need a long term perspective of 5 to 25 years, as well as substantial investments typically above 100 million NOK to reach maturity. The underlying NANOMAT co-financed project that serves as a base for the present app...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Kommersialisering av resultater fra tidligere og pågående nanomatprosjekt. Pilotproduksjon av grafénderivat

Det japanske kjemiselskapet Nano-Chemical Corporation (NNC) ønsker å oppskalere fremstillingen av en av våre grafénbaserte nanopartikler. Basert på gode resultater oppnådd med en prøve NNC mottok fra oss i desember, ønsker de så raskt som mulig å komme i gang med pilotproduksjon, slik at de dels...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanodesign to Improve the Catalytic layer of the polymer Electrolyte fuel cell (NICE)

For å realisere bruk av brenselceller i transport-sektoren, er det blant annet nødvendig å redusere bruken av platina metall i katalyselaget, der hydrogen og oksygen omsettes. Dette prosjektet utforsker en spesiell hypotese, nemlig at det vil gi mindre friksjonstap (entropiproduksjon) hvis kataly...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel Mg-based materials for advanced Ni-Metal Hydride batteries

-

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High Strength PVC foam for Wind Mill Applications

The project shall develop a new generation of rigid, crosslinked foam based on PVC and isocyanates used as core material in the construction of blades for wind mills. The main requirement on the core material in shells is to withstand buckling and the maj or material parameters involved in buckli...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Telemark

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

National network initiative in the area of HSE and ELSA aspects of nanomaterials: SafeNano Network (SNN)

The SafeNano Network will provide a positive environment that promotes knowledge transfer and open discussion of ideas, challenges and concerns between research institutes, universities, industry, the government, consumer groups and NGOs across Norway (wh ole ?value chain? approach). It will offe...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Energy Materials by Atomic Layer Deposition (EMALD)

For Effektiv deponering av Al:ZnO har bruk av forløper som allerede inneholder Al gir utfordringer med hensyn på reproduserbarhet. Blandingen ble tidlig vist å gi meget gode filmer ved hurtige prosesser, men egenskapene endret seg med bruk av forløperen. Ti doping av ZnO med Al er blitt gjort og...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Ny fremstillingsprosess for litium-baserte battericeller

Formålet med prosjektet er å utvikle en ny fremstillingsprosess for litium-baserte battericeller. Dette vil muliggjøre nye løsninger for cellekomponenter og -materialer. Sammenliknet med state of the art vil disse cellene ha lavere produksjonskostnader og en høyere energitetthet, samtidig som pr...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Carbon Materials for improved stability of anodes for Li-ion batteries

In view of the global challenges related to green house gas (GHG) emissions and energy supply, electrochemical energy conversion technologies, like capacitors, fuel cells and batteries are becoming increasingly important in the energy system, both for sto rage of energy from renewable sources, fo...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Novel low-cost nano-silicon solar cells

The main concept of this project is to develop a solar cell with a radically lower cost per watt than current thin film state-of-the-art technology. This project will lay the groundwork for a new technology with a potentially very large impact on the PV m arket. The underlying benefits of the cel...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Fabrication of Robust Ceramic Proton Conductors

Ceramic proton conductors have the potential to become an important part of future energy systems - from fuel cells for efficient use of natural gas to steam electrolysers for solar energy storage to hydrogen pumps for gas cleanup at IGCC coal power plant s with carbon-capture. The project is bas...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Isotope separation of silicon for use in the photovoltaic industry

Norway is one of the major producers of silicon in the world. During the last decade Norway has also become the leading supplier of silicon wafers and solar cells. The solar cell industry has experienced a large growth and so has the Norwegian technologic al institutes in this field. The solar ce...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nano-particles in adhesive conductive materials

Alignment of nanoparticles in nonconducting polymer systems using electric fields enhance material properties and reduce costs which lead to novel applications within the electronics and related industries.

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nye materialer for bipolare batterier

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanoskolen.no En innføring i nanoteknologi og funksjonelle materialer for ikke-realister

Nanoteknologi har vært et buzzord det siste tiåret. Men hva er det i praksis? Nano-ordet brukes ofte litt ukritisk og det ofte skorter på kunnskap om hva nanoteknologi kan gjøre for oss. Nanoskolen.no vil være en kort og konsis innføring i forsknin gsfeltet. Prosjektet vil bestå av en kor...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel Nanomagnetic Oxide Composites: Giant Exchange Bias Storage Devices

We have studied the magnetic and chemical properties of the hematite-ilmenite (Fe2O3-FeTiO3) solid solution, on natural and synthetic samples. Our understanding of the properties of this solid solution is extensive and we have continually found novel prop erties such as high-temperature magnetic ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Fleksibelt transparent ledende belegg

Basert på egen teknologi for fremstilling av tynne transparente filmer, har vi nå som mål å bygge inn ledningsevne i slike filmer uten å miste transparens. Filmen bygges opp av 1 nm tjukke plateformete partikler ved så kalt "lag på lag"-metodikk, ved at d et vekselvis legges på lag med positiv og...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Multifunctional paint coatings for "all-polymeric" solar thermal collectors

Coloured and energy efficient all-polymeric solar thermal collectors represent a viable alternative to solar collectors using black-bluish selective sputtered cermet coatings deposited on copper and aluminium such as TiNOX and Sunselect (Alanod) coatings, overwhelming solar thermal market in the...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nasjonal forskerskole innen "Nanoteknologi for mikrosystem"

Deltakere Pr. 30. september 2013 er det registrert 96 stipendiater i forskerskolen. Av disse er 25 fra HiVe,45 fra NTNU (22 fra Inst. for elektronikk og telekommunikasjon(IET), 23 fra Inst. for fysikk (IFY)),22 fra UiO (9 fra Fysisk inst. (FI), 13 fra In st. for informatikk (IFI)) og 4 fra UiB. S...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

The UiB Nano Platform

The overall aim of this proposal is to create a regional and national nano-science infrastructure platform (tool platform) at the University of Bergen (UiB) centered on the development of nano-based systems for biomedical applications at the tissue/cell l evel and the application of soft matter m...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

FASTNMR - Solid-state Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy for Material Science

Solid state Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (SS-NMR), applied to solid materials, has now become one of a number of key characterization techniques that are essential and indispensable to both engineers and scientists working within the area of ma terials and chemistry. SINTEF and UiO ha...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Laccase-Nanoparticle Conjugates for the Elimination of endocrine disrupting chemicals from wastewater in bioreactors.

The following NANOMAT project represents the Norwegian part of the MATERA project called LANCE. The overall objective of this project is to develop a new method for the elimination of very persistent xenobiotics, such as endocrine disrupting chemicals, du ring the wastewater treatment. The concep...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

From Molecular Structures to Mechanical Properties: Multiscale Modelling for Ugelstad Particles (MS2MP)

This project will further develop the highly successful work started in the NanoPCP project where the main focus has been to establish a state of art nanomechanical characterisation method for polymer particles with the intention to produce highly consist ent and reproducible results. As a result...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Miljøvennlige bindemidler og malingssytemer basert på modifiserte Nano Silika partikler

Jotun og SINTEF har sammen utviklet nanopartikler til bruk i luftherdende maling (med prosjektnummer 176216/S10, startet i mai 2006 og avsluttes i mars 2008). Dette prosjektet har vært vellykket. Så langt har vi utviklet et produkt, en modifisert nanopart ikkel til bruk i en oljemaling med reduse...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Vestfold

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Parameter optimization in preparation of membranes for osmotic processes

For osmotic processes high flux of solvents combined with high rejection of solutes are necessary. TFC-membranes will be focused because the separation and support membranes are prepared separately, hence their influence on the performance of the two memb ranes and the total TFC-membrane will be ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Hymen bonding som metode for sammenføyning av aluminium

Tradisjonell smeltesveising fungerer godt på de fleste metaller, bortsett fra Aluminium. For dette metallets del halveres materialets opprinnelige styrke ved oppvarming fordi molekylstrykturen ødelegges. En ny metode der metallet sammenføyes i kald tilst and er demonstrert ved NTNU. I prinsipp h...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Møre og Romsdal

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano-ionics for energy technology (NANIONET)- Integrated theoretical and experimental analysis of surfaces and microstructures

This proposal takes as its starting point the development of new patented proton conducting oxides, synthesis routes, and fabrication of fuel cell prototypes under the NANOMAT FOET project. Nano-science and modelling tools will be applied where particular challenges have been identified, namely ...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Next generation solar grade silicon and solar cells technology

The developed solar cell process is based on the passivated emitter and rear cell (PERC) concept. Industrial implementation of PERC cells is a technological challenge and requires the development of new processing steps. Numerical simulations and experime nts will be carried on wafers with differ...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Ukjent Fylke

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel nanomaterials and nanostructured materials for hydrogen storage applications

The present project will address: (i) new lightweight nanosized and nanostructured materials for hydrogen storage and (ii) a better understanding of processes for hydrogen uptake and release and the understanding of how catalysts improve kinetics and reve rsibility. The project will combine advan...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Akershus