0 projects

NATURNAER-Natur og næring

Innovativ trebruk i Flerbruksanlegg. Avsluttes våren 2010.

Bakgrunn: Skanska Norge AS er en sentral partner i en prosjektallianse for å planlegge, bygge og drifte et flerbruksanlegg på Elverum. Prosjektet er nyskapende både når det gjelder samarbeidsform, drift og utnyttelse av arealer. Ved utviklingen av prosjek tet vil det bli lagt stor vekt på innovat...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Socio-economic and environmental impacts of organic farming

Organic farming has developed rapidly in recent years. Interest in the organic sector stretches beyond the market opportunities. It is perceived to provide multiple benefits beyond the immediate effect on the farmer, e.g., environmental performance, healt hier and safer food, rural development an...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Feral sheep in coastal heaths - developing a sustainable local industry in vulnerable cultural landscapes, dr.gr.stip.

Year-round sheep farming on the Norwegian west coast has a history dating back several millennia. This important part of our cultural heritage has resulted in a distinct breed of animals, the feral sheep, that has evolved in close interaction with the cre ation and maintenance of a unique semi-na...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Agriculture and Fisheries Policies between International Regimes on Trade and the Environment

This project examines how international obligations emanating from environmental and trade regimes, and the interaction between them, affect selected aspects of Norwegian domestic and foreign policy making on agriculture and fisheries and Norwegian positi ons in WTO negotiations in those two sect...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Building scenarios as a tool for dialogue, business development and management in protected coastal areas(Samfin. FHF-prosj.nr. 193846/I10)

There is a rich knowledge both nationally and internationally on e.g. restructuring of primary industries, business development, conservation, and conflicts in coastal zone management. However, still development and conservation objectives are not met in many areas due to profound conflicts and...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Efficient green support

Dismantling of trade barriers under WTO regulation is expected to have a large impact on Norwegian agriculture. Apart from food and raw materials production, agriculture contributes many external benefits to society in the form of valued scenery, bio-dive rsity, flood control and health and nutri...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

NATURNAER-Natur og næring

The optimal choice and timing of agricultural policies in the presence of uncertainty

Agricultural policy analysis has traditionally focused on the optimal choice of policy instruments for a given set of policy objectives. Less attention has been paid to the fact that the timing of policy implementation is another choice variable to policy makers. This choice is reflected in the ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Seedling quality and establishment routines for rapid growth start of Abies nordmanniana and Abies lasiocarpa for Christmas tree production

The production of quality Christmas trees are demanding and customers pay well only for high quality trees. One of the most crucial factors is the plant materials used and the establishment routines. Today, the average fraction of Christmas trees sold amo unts to only 50 percent of those planted....

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Innovation in small scale rural tourism: How to organise and co-operate for improvement and expansion?

The main objective of this project is to amend knowledge about how small scale rural tourism can expand through innovation and improved organisation. Research questions: 1: Identify how innovation is understood and interpreted among small scale rural tourism firms? What kind of innovation occ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Landscape planning versus real world landscape changes

This project will study changes in land use on a municipal scale, based on analyses of existing, up-dated digital maps (DMK) and older versions to be digitised from existing analogue format. Four to six municipalities in the Oslo Fjord region will be chos en as study areas, dependent on data avai...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Contracts as a tool for improving efficiency in the forestry-wood chain

We have divided the research task into two Work Packages (WPs). In WP1 we conduct surveys in order to describe instruments used, and in WP2 we combine theory with information obtained from WP1 and with experience from comparable markets, in order to come up with improved instruments. Co-ordinatio...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Interna.trade regulating organisations and Sout-East Asian regionalisation of trade agreements. Implications for Norwegian seafood industry

The study focuses on two overall questions: 1) What are the main trends of development of the WTO and regional trade organisations? and 2) What are the consequences for the Norwegian seafood industry? The region of South-East Asia is of strategic interes t to the Norwegian seafood industry, both...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NATURNAER-Natur og næring

Recreational consumption as a market for farm based food and tourism businesses

Increasing leisure time increases the importance of leisure related consumption as compared to everyday consumption. Recreational consumption may therefore represent a potentially important market for developing small scale farm-based rural businesses. Lo cal attachment through relatives or secon...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Miljøeffekter av småskala vannkraft

Prosjektmålsetningen er å utarbeide en kostnadseffektiv metode for vurdering av miljøkonsekvenser av småskala kraftverk. Interessen for slike kraftverk er stigende både blant potensielle utbyggere og i politiske miljøer. Kraftpotensialet innen dette segme ntet er på nærmere 15 TWH, noe som tilsva...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Nutrition-based improvement of physical performance in horses.Dr.gr.stip

The use of area resources aimed at leisure and recreational needs offer opportunities for commercial and industrial development within horse keeping and sports activities. Competence build-up, financed in partnership by public organisations and partners r epresenting the industry will, through re...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Bedre treprodukter gjennom ny generasjon tørkestyring

Treindustrien og Norges Skogeierforbund ønsker å styrke FOU-innsatsen innen skog- og trenæringen. Vedlagt prosjektbeskrivelse skal støtte opp under næringens arbeid for å styrke FOU-innsatsen innen skog- og trenæringen og er i samsvar med næringens priori terte FOU-behov. Tørkingens hensikt er å...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Framtidas forvaltning av rype til beste for grunneiere, jegere og andre brukere, Postdoc

Rypejakt er en kjær aktivitet for opp mot 100 000 jegere i Norge. Jakta genererer inntekter for rettighetshavere, lokalsamfunn og forretningsliv. Forvaltningen er likevel i stor grad basert på tilfeldig erfaringskunnskap. Rypeforvaltere mangler kunnskapsb aserte praktiske råd for en målrettet for...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

On the economics of Sámi reindeer herding: Policy analysis to reduce overgrazing and conflicts

The objective of this project is to analyse the effects of different types of economic policies on reindeer abundance, grazing quality and income. In particular, we will focus on subsidized slaughtering, grazing fees and reindeer quotas. The impact of quo tas will be studied in combination with f...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Kulturelle landskap i den rurale periferien: Fra utgått landbrukspolitikk til innovativ landskapspolitikk

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom privat og kollektiv verdiskaping i kulturelle landskap og utforme strategier, verktøy og modeller som grunnlag for en innovativ landskapspolitikk i den rurale periferien. I dag mangler en politikk som gjør det...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestfold og Telemark

NATURNAER-Natur og næring

Redusert angrep av rotsjukdommer i norske prydplanter

Prosjektet retter seg mot bekjempelse av rotsjukdommer i norsk veksthusproduksjon av prydplanter. Rotsjukdommer medfører dårlige røtter, lengre produksjontid, redusert holdbarhet/kvalitet og plantedød. Utfallene kan være store i utsatte kulturer og gi bet ydelige tap for den enkelte gartner. Gjen...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestfold og Telemark

NATURNAER-Natur og næring

Green care: Effects of animals and plants on the farm in a therapeutic process for people with psychiatric diseases, 2 dr.gr./1 postdr.

This research proposal aims to document effects of farm-based activities (farm animals and plants), called Green care, on adult mental health and various psychiatric diagnoses including eating disorders. Lack of qualitative scientific studies indicates an urgent need for such projects. A three m...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Social motivation and social housing of farmed silver fox vixens in relation to group size, group composition and cage design, Post doc.stip

Tradisjonelt er oppdrettsrev oppstallet enkeltvis og det er foreløpig begrenset kunnskap om hvordan sosial kontakt påvirker dyras velferd og reproduksjon. I henhold til henstillinger fra norske myndigheter og anbefalinger fra EU bør forskning som belyser effekten av sosial kontakt gjennomføres so...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

NKJ 124 Group housing and managing horses under Nordic conditions. Strategies to improve horse welfare and human safety

Hovedformålet med dete NKJ-prosjektet er å komme frem til generelle prinsipper for hvordan man skal holde hobbyhester i grupper slik at deres velferd blir maksimert og risikoen for mennesker blir minimal. Med dette menes hvordan vi skal holde hestene slik at de blir sosialiserte med andre hester...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improving moose forage with benefits for the hunting, forestry and farming sectors.

This project will generate the knowledge necessary to establish new moose management practises, enabling a higher moose yield to be harvested sustainably. This would increase moose-related income, while providing economic benefits for the farming communit y, local businesses and employees in the ...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Vestfold og Telemark

NATURNAER-Natur og næring

Alliances and networks in the strategic development of destinations in the Norwegian tourism industry

The project will focus on three closely related aspects of destination development. Thus, we believe by applying different appraoches to the issue of destination development we will be able to realize the benefits of cross-fertilization between perspectiv es, provide a sounder basis for manageria...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Hverdagshensyn eller reservater? Relativ betydning for biomangfold av Levende Skog-hensyn, i forhold til betydningen av vernede skogområder

Skogproduktene har med en økende miljøbevissthet i samfunnet et potensial for å øke sine markedsandeler, men har i stedet de siste år tapt markedsandeler til konkurrerende, ikke fornybare substituttprodukter. Skal norsk skogbruk kunne hevde seg i denne ko nkurransen i fremtiden, må vi ha en kostn...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Protected Areas as Resourced for Coastal and Rural Business Development, dr.gr.stip.

The main objective is to improve the level of knowledge on how different factors influence the possibilities for business development in protected areas. In particular spatial, institutional and procedural structures that influence business development in protected areas will be investigated. Fo...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Nordland - Nordlánnda

NATURNAER-Natur og næring

Umbrella branding of regional product concepts: Marketing and inter-organizational challenges in implementation of the Fjord Norway Brand

Branding has been recognized as the management philosophy and the critical agenda for the Executive Board in most industries worldwide (de Chernatony, 2001). However, the knowledge and use of the branding strategic option is to some extent limited in many Norwegian industries (MMI, 2001), and pa...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestland

NATURNAER-Natur og næring

Recreational homes in the hinterland of urban regions - development and implications.Dr.gr.stip

Norway has seen a substantial growth in numbers (doubled since 1970), standards and investments (mean sales values doubled since 1999) in recreational homes (second homes). Such a persistent development should be regarded as an essential manifestation ent ailed with implications for land use, soc...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Innlandet

NATURNAER-Natur og næring

The Influence of the Concession Act on the Local Community, dr.gr.stip.

In this PhD-project, the impact of the amendment in the Norwegian Act relating to concession in the acquisition of real property (The Concession Act) on local communities, will be examined. Particular attention will be given settlement pattern, second hom es and cultural landscape. The Concession...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Viken