0 projects

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Teknologioverføring, teknologibasert entreprenørskap og innovasjon i Nord-Norge

Prosjektets hovedaktivitet har vært å utvikle relevante forskningsmiljøer i Nord-Norge som kan utvikle og formidle relevant kunnskap om teknologioverføring, teknologibasert entreprenørskap og innovasjon. Kompetansen som er bygget i prosjektet har vært viktig for utviklingen av næringsrelevante st...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

PES - Service Innovation and Tourist Experiences in the High North (195306)

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

PES - Kompetanseprosjekt for utvikling og tilpassing av bærekraftige oppdrettssystemer for laksesmolt og innlandsfisk i Nord-Norge (194306)

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

PES - Northern Environmental wast management (195160)

...

Awarded: NOK 60,750

Project Period: 2009-2010

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

ColdTech - Sustainable Cold Climate Technology

ColdTech is a 7-year project under the NORDSATSING program contributing to sustainable development of northern Norway. It is led by Norut Narvik with main consortium partner UiT Campus Narvik. ColdTech aims to ensure that skills required to tackle the particular challenges of Arctic technology ar...

Awarded: NOK 66.0 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Nordland - Nordlánnda

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Sensorteknologi (tidligere: Subsea Sensors for Oil and Gas)

This project will support leading edge research on advanced technologies for subsea sensors and provide a better physical understanding of the sensor principles. In parallel, the commercialization capabilities of the research groups will be studied and en hanced. New knowledge will also be create...

Awarded: NOK 38.2 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Service Innovation and Tourist Experiences in the High North: The Co-creation of Value for Consumers, Firms and the Tourism industry

Hovedmålsettingen med prosjektet er å gjennomføre forskning av høy kvalitet på tjenesteinnovasjon i opplevelsesbasert reiseliv og samskaping av verdier for bedrifter, kunder og reiselivs- og opplevelsesnæringer i Nord-Norge. Et viktig forskningsspørsmål er hvordan reiselivsbedriftene kan oppnå ...

Awarded: NOK 53.6 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Nordland - Nordlánnda

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies

Hovedformålet med prosjektet er å drive utdanning og anvendt forskning på nye teknologier som støtter opp under bærekraftig utvikling av industri og næringsutvikling i og for nordområdene. For Arctic EO's del innbefattet dette å skape kompetanse, teknologier og tjenester som både støttet opp unde...

Awarded: NOK 62.0 mill.

Project Period: 2009-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Northern Environmental Waste Management

Bakgrunnen for EWMA var å etablere en tverrfaglig kompetanseklynge for industriell avfallshåndtering innenfor petromaritim- og mineral- næring i kaldt klima. Målet var å drive forskning, utdanning og nettverksbygging samt være en attraktiv samarbeidspartner for næringsliv, kunnskapsinstitusjoner ...

Awarded: NOK 56.7 mill.

Project Period: 2009-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

PES - Reiseliv og kulturarv i nord: Bærekraft, attraksjonsutvikling og samspill

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

PES - "artic earth observation and surveillance technologies"

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Søknad om Prosjektetablerstøtte for ColdTech - 195153

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

PES - ALTECH

...

Awarded: NOK 76,891

Project Period: 2009-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

PES - "underwater sensors for oil and

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

PES - Ny teknologi for oppdrett av torsk i NN 194242

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Arctic Marine Observatories for real time monitoring of coastal and sea ice environments (ARMORICA) - 195173 - PES-midler

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

PES - Innovations, Networks and Industrialisation in Tourism: Knowledge Based Developments of Arctic Tourism - 195915

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku