0 projects

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10611 A Clinical Candidate for the Treatment of Rheumatoid Arthritis

Autoimmune sykdommer er tilstander der kroppens egne forsvarsmekanismer feilaktig angriper det friske vevet i personen. Disse lidelsene er sammen med kreft og hjerte- og karsykdom de vanligste årsakene til sykdom i verden i dag. Revmatoid artritt (RA) er en autoimmun sykdom som berører ca. 1 % av...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Optimization and Phase I clinical trial preparation of drugs for the treatment of Rheumatoid Arthritis

Optimization and Phase I clinical trial preparation of drugs for the treatment of Rheumatoid Arthritis Autoimmunity is with cancer and cardiovascular disease ranked as the most common causes of morbidity in the world today. Autoimmune activity is a feature of many different diseases including rh...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New drugs for the treatment of autoimmune disease

Vi søker om prosjektetableringsstøtte, se forøvrig vedlagt hovedprosjektbeskrivelse.

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Utarbeidelse av Eurostrassøknad

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A NEW DRUG FOR TREATING AUTOIMMUNITY BY BLOCKING LYMPHOCYTE ENERGY GENERATION

Målet i dette Rheumatech AS-prosjektet er å utvikle et medikament for behandling av autoimmun sykdom. Medikamentet vil hindre underliggende mekanismer i hvite blodceller som forårsaker den skadelige aktiviteten i immunsystemet. Prosjektet hadde oppstart i juni 2012. Etter denne datoen har optima...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Drug candidates for regulation of immunodeficiency by targeting the cAMP/PKA system

The main goal is to develop drug candidates (leads) for regulation of immunodeficiency by targeting the immune cell specific catalytic subunit Cb2 of protein kinase A. Immunodeficiency is a state in which the immune system's ability to fight infectious di sease is compromised or entirely absent. ...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

28227 Vise betydningen av Cb2 i forbindelse med PKA-mediert regulering av T-celler

...

Awarded: NOK 87,500

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo