0 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Transition to Sustainable Resource Efficiency in Metal Production and Recycling

SINTEF og NTNU er sentrale aktører innenfor utvikling av ny og bedre kunnskap som kreves for å gi norsk industri mer effektiv teknologi for mer miljøvennlig metallproduksjon og resirkulering av metallprodukter, inkludert prosesser som gir bedre utbytte og lavere prosesseringskostnader. For å oppn...

Awarded: NOK 62.4 mill.

Project Period: 2022-2032

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BADELand – Recovery of valuable surplus bath components from Aluminium Electrolysis

Aluminium blir produsert gjennom elektrolyse i en Hall-Héroult reduksjonscelle der aluminiumoksid er råmaterialet som kontinuerlig blir tilført elektrolytten som holder en temperatur på ca 960 °C. Det oppløste aluminiumoksidet blir redusert til aluminium metal på den negative elektroden (katoden)...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CARMA - Reactivity of Carbon and Refractory Materials used in Metals Production Technology

Prosjektet CaRMa, "Reactivity of Carbon and Refractory Materials used in Metals Production Technology", har forsket på materialer som benyttes i moderne anlegg for framstilling av aluminium metall. I denne prosessen forbrukes karbon anoder i en elektrokjemisk reaksjon og nye anoder må derfor sett...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Durable Materials in Primary Aluminium Production

The cathode wear is one of the main factors limiting the service life of aluminium electrolysis cells. During the last decades, anthracitic carbon has been gradually replaced by the now state-of-the-art graphitized cathode blocks, which allow for higher productivity through amperage increase and ...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage