0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Farming systems for high quality food products and sustainable agriculture in mountainous areas

The agriculture in the mountain districts of southern Norway is based on small farms and use of mountain pastures. High quality products sold at high price are one possible solution for mountain agriculture. Branding of products requires documentation of quality traits. In this project we will de...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Akershus

HAVKYST-Havet og kysten

Linking physics and biology - Structuring of cod-populations in the North Sea/Skagerrak water-system

We propose to study the physical and biological mechanisms that generate and maintain a highly genetically structured population of cod in the Skagerrak water system. We hypothesize that a combination of oceanographic features (i.e., within fjords water c irculation), spawning behavior (i.e. stro...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Enhanced service life of coated wooden facades

Coated wooden claddings are widely used in Norway. But competition from other materials that has less input of labour at the construction site and less demands for maintenance is increasing. Discolouring fungi on the surface of coated wood in outdoor appl ications is an increasing concern. The to...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Networks or markets? The recruitment challenges in future fisheries and marine industries, dr.gr.stip.

The radical changes that happen in coastal communities and industries;the processes of structuration, mechanisation, and increased governance, which we call cyborgisation processes, seem to have had consequences for the employment systems in marine commun ities. However, very little is known abou...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NATURNAER-Natur og næring

The optimal choice and timing of agricultural policies in the presence of uncertainty

Agricultural policy analysis has traditionally focused on the optimal choice of policy instruments for a given set of policy objectives. Less attention has been paid to the fact that the timing of policy implementation is another choice variable to policy makers. This choice is reflected in the ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climate change impacts in the Electricity Sector

Climate change will have impacts on electricity markets, both on demand and supply. In Norway, important likely impacts are that the supply of hydropower and wind power will be boosted by weather changes, while warmer winters will dampen heating demand. H owever, in other European countries, the ...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Vertical distribution: hybridisation barrier between escapee and wild cod?

Most farmed cod are produced in net-pens in sheltered coastal areas used as habitat by coastal cod. As future expansion of the industry is expected, interactions between farmed escapees and local coastal stock are inevitable. Genetic introgression from es capees has caused fitness depression in w...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

POLRES-Polarforskning POLRES

Norwegian-Russian joint analysis and inter-calibration of climate observations and sensors within the IPY cluster project ARCDIV.NET

The Arctic climate is warming and its changes affect the whole physical climate system. The regional patterns of temperature, declining snow cover and increasing precipitation are modulated by natural modes of the atmospheric circulation. These are also k ey driving forces that govern arctic biot...

Awarded: NOK 0.84 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Påvirker avlsarbeidet for økt sjukdomsresistens forekomsten av vaksineskader, immunrespons og effekten av vaksinering ?

I de norske avlsprogrammene for laksefisk har det gjennom flere generasjoner blitt selektert for økt resistens mot infeksjonssjukdommene furunkulose og ILA og metoden, smittetest med uvaksinert presmolt, har blitt tatt i bruk for flere arter andre steder i verden. Det er vist at slik seleksjon øk...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Learning ability, cognitive capacity and welfare of farmed fish

This project will give new knowledge and basic understanding about learning ability and cognitive capacity in farmed fish and the function of their motivational systems. This knowledge has high relevance for the assessment of welfare, since only sentient (conscious) beings are considered as moral...

Awarded: NOK 0.81 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Market-based Impact Mitigation for the environment

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Senter for omsorgsforskning i region øst, Høgskolen i Gjøvik

Senter for omsorgsforskning Øst har fått sitt mandat fra Helse- og omsorgsdepartementet, og skal bidra til økt kunnskap for og om de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sentrets kjerneaktiviteter speiler mandatet og omfatter forskning- og utviklings arbeid samt forvaltning og formidling av kun...

Awarded: NOK 28.0 mill.

Project Period: 2007-2024

Location: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Investigating hydrodynamic aspects and control strategies for ship-to-ship operations

Applications of ship-to-ship operations for cargo transfer are expected to be increasing in the future. Export of Russian crude oil from Murmansk is based on ship-to-ship transfer from floating storage vessels. It is assumed that future development of Nor thwest Russian onshore and offshore field...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Rezvyy, G RUS06/07-119

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2007-2008

Location: Ukjent Fylke

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

INDSURF - evaluation of industrial applications of nonlinear acoustic imaging with dual band pulses

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2007 - FORNY MIDT-NORGE

Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) er et innovasjonssystem som med sitt eierskap og strategi har mulighet til å være et bindeledd som bidrar til samspill mellom forskningskompetanse-, øvrige FoU-institusjoner og kompetent aktiv kapital i nyskapingsarbeidet . LEN mener det er avgjørende at de ulike...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Radioimmunotherapy with 227-Thorium: Targeted therapy of metastatic breast cancer with alpha-emitting 227-Thorium-herceptin

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions

SINTEF, NTNU and IFE in collaboration with ENI Norge AS will develop new and multi-disciplinary theories, methods, and management tools to reduce risk to personnel and environment in petroleum activities in the northern regions. The project addresses safe ty opportunities and challenges in next g...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKATT-Skatteøkonomi

Flytting av inntekt inn og ut av Norge? En empirisk analyse av selskaper med og uten eiermessig tilknytning til utenlandske selskaper.

Flernasjonale selskaper kan flytte skattepliktig inntekt mellom land ved å manipulere med internprisene. Manipulasjon med internprisene betyr at prisen på transaksjoner mellom konsernselskaper avviker fra markedsprisen (dvs. prisen som ville ha blitt avta lt hvis transaksjonen ble inngått mellom ...

Awarded: NOK 96,750

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Cat-tract: Method and equipment for change of urinary catheter for men

...

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification project. The use of plastids in plants as efficient biofactories for protein production.

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastukturmidler 2007 - Møreforsking

Møre-regionen har lang tradisjon innen fiskeri og havbruk og regionen er kjent for nyskaping og stor vilje til å stå på for å oppnå kommersiell suksess. I prosjektet vil en arbeide for at forskningsresultater og idéer som har sitt opphav i forskningsmiljø et i Møreforsking skal bli vurdert i forh...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

CATSS - Development and verification of a Chemical, Atomic and Toxic compound Surveillance System for civilian use

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - Høgskolen i Bodø

SPIR Idélab Bodø - et FORNY porsjekt ved Høgskolen i Bodø, ble opprettet i 2005 og har jobbet med å inspirere, stimulere og legge til rette for økt nyskapning og bedriftsetablering blant ansatte og studenter ved Høgskolen i Bodø (HIBO). Prosjektet går nå inn i sitt tredje år, og begynner å se eff...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Modellbasert system for sikker og effektiv overvåking og kontroll av undervannsoperasjoner.

Mange marine operasjoner er hemmet av mangel på informasjon om deler av systemet, spesielt i tilfeller der overflatefartøy er koblet til undervannskomponenter. Dette prosjektet vil vise hvordan tilstandsestimering kan benyttes for å øke den tilgjengelige informasjonen om systemet. Problemstillin...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - Simula

Simula Innovation har frem til 2006 levert felles infrastruktursøknad med Birkeland Innovasjon. SI sender separat infrastruktursøknad for 2007 av flere årsaker. Infrastrukturmessig er SI svært annerledes fra ledende rettighetshaver i regionen, Birkeland I nnovasjon. SI er ett av Norges minste inn...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - NTNU

Vi er kommet godt i gang med infrastrukturarbeidet ved NTNU og St.Olav, men fremdeles er mye ugjort, og spesielt innenfor St.Olav. St.Olavs Hospital har tidligere drevet denne typen infrastrukturarbeid sammen SINTEF Helse og andre. Etter som St.Olav har v algt NTNU Technology Transfer AS ("TTO") ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Custom made Real-Time PCR assays for detection of fungi in building materials

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Lactic acid fermentation to obtain healthier French fries by reducing formation of acrylamide

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Akershus

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Production optimisation and model predictive control for improved reservoir management

Modern drilling and completion technology offers overwhelming flexibility in the design and operation of an oil well. The current trend of equipping the wells with increasingly sophisticated instrumentation provides continuous downhole measurements of ke y properties like pressure, temperature a...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Rogaland