0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Improving the design, efficiency and environmental friendliness of snow crab pots

Prosjektets mål er å øke fangsteffektiviteten i redskapet som fanger snøkrabbe i Barentshavet, samt å utvikle et redskap som ikke bidrar til å øke plast forsøpling og spøkelsesfiske. Snøkrabbe fiskeriet i Barentshavet utføres av store offshoreskip fordi fiskeriene foregår langt fra land og teinen...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Development of biodegradable materials to reduce the effect of ghost fishing in the Norwegian deep-sea gillnet fisheries

Garn er ett av de viktigste fiskeredskapene i Norge. Torsk, sei, blåkveite, breiflabb og rognkjeks er de viktigste arter for disse fiskeriene. I 2012 ble torskekvoten fordelt slik: ca. 93.000 tonn til redskapsgruppen som fisker med garn, ca. 76.000 tonn til trål, ca. 58.000 tonn til snurrevad, ca...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Managing trawl catches by improving the hydrodynamic performance of sorting grid sections and codends

De store tetthetene av atlantisk torsk i Barentshavet de siste årene sammen med kapasitetsproblemer av eksisterende sorteringsristseksjonene har medført at trålflåten ofte tar for store fangster. Disse store fangstene kan føre til redusert fiskekvalitet, og øke risikoen for at fisk dumpes på have...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ECO-Shrimp trawling

Et av hovedargumentene for å tråle semipelagisk er de potensielle drivstoffbesparelsene. Vi har derfor sammenlignet tauemotstanden ved semipelagisk tråling med bunntråling. Et mål på tauemotstanden kan man få ved å registrere strekk på varpvinsjene under tråling. Det er verdt å merke seg at dette...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FISHTECH konferanse

FishTech 2012 SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerer den 24. og 25. september (2012), i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Fiskebåtredernes forbund, en dialogkonferanse med fokus på redskapsutvikling innen fiskeflåten.En slik kon feranse omfatter både formidling av resul...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Development of Catch Control Devices for mid-water trawls

The project "Development of catch control devices for mid-water trawls" was initiated to solve the problem of taken excessively big trawl catches in the Barents Sea demersal fishery which potentially could lead to reduced quality of the catch, and could also be associated with handing problems an...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

DEVELOPMENT OF MULTIRIG SEMI-PELAGIC TRAWLING

Dette prosjektet har skapt ny kunnskap og teknologi for semi-pelagisk tråling etter torsk og reker i Barentshavet. Det som er blitt oppnådd så lang i prosjektet har vært mulig på grunn av godt samarbeid mellom vitenskapelige- og industrielle partnere. Denne rapporten beskriver hovedresultatene so...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage