0 projects

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Tett På: en sekundærforebyggende digital helsetjeneste rettet mot ressurspersoner rundt sårbare barn og unge i alder 0-12 år.

Formålet med forprosjektet «Tett På: en sekundærforebyggende digital helsetjeneste rettet mot ressurspersoner rundt sårbare barn og unge i alder 0-12 år.» vil være å kartlegge nåværende økosystem; Hva er dagens brukerreise når ressurspersoner rundt et barn tar kontakt med helsevesenet? Hvordan ka...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Forretningsplan - Digital tjeneste for voksne med ADHD

Prosjektet som reter seg mot SMEInst fase 1 skal utforske og analysere de tekniske og kommersielle sidene for en digital tjeneste for behandling/trening av voksne med ADHD. Denne analysen skal resultere i en feasibility rapport som også inkluderer en forretningsplan. Arbeidet vil skje i tett sama...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland