0 projects

FINANSMARK-Finansmarkedet

Lukten av penger

Revidert prosjektsammendrag: I filmen vil vi se på hvordan det jobbes med etikk i forhold til ledelseskulturer innenfor selskapsdrift og finansmiljøer. Særlig vil finansmiljøet i Norge bli dokumentert. Hvor går grensen mellom de riktige og feile etiske holdningene blant aktørene i finansbransje...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Akershus