NOK 166.4 bill. distributed between 0 projects

Måltall for tildelt beløp er endret i Prosjektbanken Read more...

Det nye måltallet reflekterer det faktiske aktivitetsnivået i prosjektene på en bedre måte og gir bedre sammenlignbarhet over år. Merk at tildelt beløp for inneværende år vil være noe forhøyet fram til regnskapet er avsluttet i mars påfølgende år. Hvis man har lagret gamle måltall fra Prosjektbanken anbefaler vi at disse oppdateres med de nye.

Display

Order by

Your filter did not return any results, try removing some selections or select more sources