LTP Sea

LTP OBJECTIVES

Seas and oceans

This long-term priority under the LTP objective ‘Tackling major societal challenges’ aims to enhance three key areas of marine-based research and innovation. ‘Marine bioresources and marine management’ enhances research and innovation efforts in the areas of fisheries, aquaculture, new industries based on marine bioresources and the knowledge basis for managing ecosystems and resources in marine areas. ‘Marine technology and maritime innovation’ contributes to research and innovation related to vessels, the shipbuilding industry, and the service and supply industry, while ‘Petroleum and minerals’ targets research, innovation, demonstration and piloting in petroleum activities of relevance to the Norwegian continental shelf.

GRANTS SO FAR THIS YEAR

2.6 bill.


GRANTS PRECEDING YEARS

19.5 bill.

Display

Order by

SELECTED PROJECTS

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Modelling pathways, transport and fate of Organic Contaminants in Marine Environments (MOCME)

...

Awarded: Hidden

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Resilient Robotic Autonomy for Underwater Operations in Fish Farms

Dette prosjektet tar sikte på å omforme undervannsoperasjoner i dynamiske, komplekse og visuelt utfordrende omgivelser ved å utvikle ny kunnskap og teknologi som skal etablere robuste autonome løsninger for ubemannede undervannsfartøy (UUV-er). ResiFarm skal adressere operasjoner på fiskefarmer, ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

The Metabolic Niche Framework – Linking Metabolic Changes and Behavioural Responses of Fishes to Climate Change.

Anthropogenic warming of the oceans and the expansion of aquatic oxygen deficient (hypoxic) “dead zones” are changing the abundance and distribution of fishes, with more pronounced effects expected in the future. The behavioural responses of fishes to environmental changes may influence species’ ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

In the heat of the night: The role of hypoxia on coral reefs

Et tropisk korallrev er en koloni av bittesmå nesledyr som lager seg et kalkskjelett de lever i. De filtrerer vannet og spiser små dyreplankton, men har også en alge levende inni seg, som en symbiont. Denne algen får næringsstoffer fra maten korallen har spist, og bruker til gjengjeld sollyset ti...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

China in the Arctic: External Influence on Regional Governance (ArcGov)

Virkningene av klimaendringene i Arktis strekker seg fra smelting av havis og kysterosjon til sosiale endringer av arktiske samfunn. Nye styringsstrukturer har blitt etablert, og eksisterende mekanismer fornyet for å takle regionens store behov. For å forstå hvordan samfunnet tilpasser seg de ras...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Nordland - Nordlánnda