Back to search

GENINST-Gen. andre institusjoner

NTVA økonomisk driftsbidrag (videreført i prosjekt 245635)

Awarded: NOK 11.7 mill.

Funding scheme:

GENINST-Gen. andre institusjoner

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project