Back to search

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

Awarded: NOK 208.4 mill.

Funding scheme:

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Thematic Areas and Topics

Politikk- og forvaltningsområderVelferdInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Politikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningGrunnforskningGlobale utfordringerVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringHelseIKTVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivKulturKultur, språk og mangfoldPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familiePolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting