Back to search

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

Awarded: NOK 208.4 mill.

Funding scheme:

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Thematic Areas and Topics

Globale utfordringerInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)HelseVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKulturKultur, språk og mangfoldKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteytingVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierAnvendt forskningVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivIKTPolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integrering