Back to search

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

Awarded: NOK 208.4 mill.

Funding scheme:

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Thematic Areas and Topics

Innovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteytingPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Politikk- og forvaltningsområderBarn og familiePolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelsePolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkKulturKultur, språk og mangfoldVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningIKTPolitikk- og forvaltningsområderVelferdGlobale utfordringerKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringHelsePolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingGrunnforskningVelferd, arbeidsliv og utdanning