Back to search

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

Awarded: NOK 208.4 mill.

Funding scheme:

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Thematic Areas and Topics

Politikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteytingVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Politikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenKulturKultur, språk og mangfoldGlobale utfordringerPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKulturPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningHelseVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenIKTVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelsePolitikk- og forvaltningsområderAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familiePolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagGrunnforskning