Back to search

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

Awarded: NOK 166.3 mill.

Funding scheme:

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Thematic Areas and Topics

Velferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseGrunnforskningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPolitikk- og forvaltningsområderVelferdAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familiePolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKulturKultur, språk og mangfoldVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingHelseInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningKulturPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningGlobale utfordringerVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningArbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringIKTPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesen