Back to search

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

Awarded: NOK 166.3 mill.

Activity:

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Thematic Areas and Topics

Innovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningArbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)IKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelsePolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringKulturAnvendt forskningHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familiePolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringGlobale utfordringerVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningGrunnforskningVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingKulturKultur, språk og mangfoldVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenIKTVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingHelsePolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medier