Back to search

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

Awarded: NOK 166.3 mill.

Funding scheme:

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Thematic Areas and Topics

Velferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Globale utfordringerVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningHelseVelferd, arbeidsliv og utdanningIKTHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKulturKultur, språk og mangfoldVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingKulturPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPolitikk- og forvaltningsområderVelferdVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningAnvendt forskningVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familiePolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringGrunnforskning