Back to search

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgivelse av Forum for Development Studies

Awarded: NOK 2.8 mill.

Forum for Development Studies (heretter bare Forum), er et internasjonalt, norskbasert fagtidsskrift som har utkommet i forskjellige former siden 1960-tallet. Siden 1989 er det blitt utgitt i samarbeid med Norsk forening for utviklingsforskning (NFU). Tid sskriftet har et opplag på 900 eksemplarer og utkommer to ganger i året. Det har en redaksjonskomité, et redaksjonsråd og en referee-ordning. Den er med i 10 internasjonale databaser, deriblant International Biography of the Social Sciences (IBSS). NUPI og abonnementsinntekter dekker vel halvparten av kostnadene til utgivelsen, men tidsskriftet er helt avhengig av ekstern økonomisk støtte.

Funding scheme:

PUBL-Publisering/prosjektinform