Back to search

PUBL-Publisering/prosjektinform

NSD - arkivering av forskningsgenererte data

Awarded: NOK 2.7 mill.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har i mange år hatt ansvar for å arkivere data fra avsluttede prosjekter innen arbeidsområdet til Kultur og samfunn i Norges forskningsråd. Gjennom en avtale med Området for medisin og helse skal NSD som en p røveordning i to år, stå for arkivering og service på data fra prosjekter med finansiering fra Medisin og helse. Bestemmelser om arkivering er fra 1995 inkludert i bevilgningsvilkårene. Hovedhensikten med å etablere en arkiveringsordning for medisin og h elserelaterte prosjekter, er å sikre at datasett fra enkeltstående prosjekter ikke går tapt for fremtidig forskning. I første fase vil arbeidet konsentreres om å få etablert den nødvendige infrastruktur for å kunne kontrollere, bearbeide og vedlikeholde d ata for senere gjenbruk. I tillegg legges det vekt på å informere om arkiveringsordningen og å informere forskningsmiljøene om tilgjengelige data. På sikt er målet at forskningsdata skal bli en viktig del av det datagrunnlag NSD kan tilby forskningsmiljøe ne.

Funding scheme:

PUBL-Publisering/prosjektinform

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project