Back to search

HAVKYST-Havet og kysten

Telleprogram for beregning av tallrikhet av vågehval i det nordøstlige Atlanterhavet

Awarded: NOK 63.7 mill.

Project Manager:

Project Number:

111043

Project Period:

1996 - 2013

Funding received from:

Location:

Norske myndigheter baserer forvaltningen av vågehval på den Reviderte forvaltningsprosedyren (RMP) som er utviklet av Hvalfangstkommisjonens Vitenskapskomitè. Denne prosedyren krever at tallrikhetsestimater foreligger minst hvert sjette år. Det foreliggen de estimatet refererer seg til 1989, og et telletokt for å skaffe data til et nytt estimat skal gjennomføres førstkommende sommer (juli/august 1995). For å få den nødvendige dekningsgraden og forventede presisjon i estimatet, gjennomføres dette telletokte t med en innsats på 11 båter i 5 uker og om lag 140 personer er involvert som observatører og teamledere. I stedet for å gjennomføre dette som en ett-års innsats, vil det av kostnadsmessige, logistiske og også kompetansemessige grunner være fordelaktig at prosjektet gjennomføres etter de retningslinjer som er fastlagt av Hvalfangstkommisjonens Vitenskapskomitè og skje i samarbeid med denne.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

HAVKYST-Havet og kysten