Back to search

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Grunnbevilgning til Institutt for akvakulturforskning ( AKVAFORSK)

Awarded: NOK 149.4 mill.

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Institutt for akvakulturforskning AS (AKVAFORSK). AKVAFORSK skal fremskaffe og gjøre kjent kunnskap som skal bidra til å utvikle oppdrettsnæringen nasjonalt og internasjonalt til en bærekraf tig næring. Forskningstemaene er; Avl og genetikk, Ernæring og fôring, Forebyggende helse, Miljø, Produktkvalitet, Produksjonsteknologi, Marin yngelproduksjon, Bioteknologi og Fiskeoppdrett i U-land.

Funding scheme:

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project