Back to search

ETIKK-Forskningsetisk arbeid

De nasjonale forskningsetiske komiteer - avsluttes

Awarded: NOK 128.3 mill.

Project Number:

111709

Project Period:

1996 - 2014

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Funding scheme:

ETIKK-Forskningsetisk arbeid