Back to search

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Henrik Ibsens skrifter. Ny historisk-kritisk utgave.

Awarded: NOK 23.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

115537

Project Period:

1997 - 2006

Funding received from:

Location:

Prosjektets formål er å etablere en komplett, historisk-kritisk og kommentert utgave av Henrik Ibsens skrifter, med basis i datalagret tekst for uttak av elektronisk versjon og bokversjon. Det skal foretas en ny gjennomgang av ca. 15 000 manuskriptsider o g ca. 26 000 trykksider for innskriving i database. Kodingen av teksten skal skje med spesialutviklet kodesystem og i samsvar med internasjonal standard. Kodingen skal gi anledning til søk i henhold til definerte kriterier vedrørende tekstens genese, språ kform, ulike genre- og innholdsmessige aspekter. Kommentararbeidet skal gjelde tekstetablering og omfatte tekstenes genese, samt historiske, filosofiske, idehistoriske, litteraturhistoriske og andre aspekter ved det innsamlede tekstmateriale.

Funding scheme:

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project