Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

Awarded: NOK 236.5 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

InternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familiePolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturVitenskap og samfunnPortefølje Velferd, kultur og samfunnVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleKulturSamfunnets kulturelle grunnlagLTP2 VelferdstjenesterVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingKulturKultur, språk og mangfoldPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapGrunnforskningLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 Basisbevilgninger og institusjonelle tiltakLTP2 Demokrati, styring og forvaltningKulturLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferd, arbeidsliv og utdanningLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonVelferdLevekår og befolkningsutviklingKjønnsperspektiver i forskningVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferdMigrasjon, innvandring og integrering