Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

Awarded: NOK 236.5 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

KulturKultur, språk og mangfoldKulturSamfunnets kulturelle grunnlagLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støttePortefølje Demokrati og global utviklingPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieVelferd, arbeidsliv og utdanningKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingLTP3 Demokrati, styring og forvaltningLTP3 VelferdstjenesterVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPortefølje Banebrytende forskningKulturVitenskap og samfunnVelferdMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPortefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderGrunnforskningPortefølje Velferd og utdanningKjønnsperspektiver i forskningLTP3 Tillit og fellesskapPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidInternasjonaliseringAnvendt forskningLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingVelferdLevekår og befolkningsutviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeid