Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

Awarded: NOK 236.5 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

Politikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningKulturSamfunnets kulturelle grunnlagLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidVelferdLevekår og befolkningsutviklingAnvendt forskningLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rollePortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierKulturKultur, språk og mangfoldPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Demokrati, styring og forvaltningKjønnsperspektiver i forskningVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferdMigrasjon, innvandring og integreringInternasjonaliseringKulturLTP3 VelferdstjenesterPortefølje Velferd og utdanningVelferd, arbeidsliv og utdanningLTP3 Tillit og fellesskapPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familiePortefølje ForskningssystemetKulturVitenskap og samfunnLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støttePolitikk- og forvaltningsområderGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integrering