Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

Awarded: NOK 236.5 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

LTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneKulturPolitikk- og forvaltningsområderInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidKjønnsperspektiver i forskningLTP2 Basisbevilgninger og institusjonelle tiltakPortefølje Velferd, kultur og samfunnGrunnforskningLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonKulturKultur, språk og mangfoldKulturSamfunnets kulturelle grunnlagVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringVelferd, arbeidsliv og utdanningPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 VelferdstjenesterKulturVitenskap og samfunnPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningLTP2 Demokrati, styring og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierVelferdMigrasjon, innvandring og integreringVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidVelferdLevekår og befolkningsutviklingAnvendt forskningVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutvikling