Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

Awarded: NOK 320.0 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

LTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingPortefølje Velferd, kultur og samfunnGrunnforskningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Basisbevilgninger og institusjonelle tiltakInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)LTP2 VelferdstjenesterInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Politikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapInternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 Fornyelse i offentlig sektorVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingVelferd, arbeidsliv og utdanningInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdGlobale utfordringerAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningVelferdMigrasjon, innvandring og integreringVelferdLevekår og befolkningsutviklingVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organisering