Back to search

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Grunnbevilgning til Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

Awarded: NOK 61.2 mill.

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). NILF driver forskning og utredning innen landbrukspolitikk, matvareindustri og marked, foretaksøkonomi, nærings- og bygdeutvikling. I nstitusjonen utarbeider nærings- og foretaksøkonomisk dokumentasjon innen landbruket. NILF skal bidra til god ressursutnyttelse i samfunnet og gi et godt kunnskapsgrunnlag for landbrukspolitiske beslutninger og for økonomiske avgjørelser i tilknytning til produksjon, foredling og omsetning av landbruksprodukter.

Funding scheme:

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project