Back to search

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Grunnbevilgning til Norsk institutt for planteforsk ( Planteforsk)

Awarded: NOK 349.3 mill.

Project Number:

118320

Application Type:

Project Period:

1997 - 2005

Funding received from:

Location:

Planteforsk: Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Norsk institutt for planteforskning (Planteforsk). Planteforsk er en anvendt (bruksrettet) forskingsinstitusjon med nasjonalt ansvar for forskning innen jord- og hagebruk. Inst itusjonen skal utvikle og formidle kunnskap som grunnlag for en konkurransekraftig, verdiskapende planteproduksjon og en bærekraftig forvaltning av naturressursene. Kunnskapen skal styrke næringsgrunnlaget i bygdene, sikre miljøet og ivareta etiske og es tetiske verdier i samfunnet. Planteforsk har forskningsbaserte forvaltningsoppgaver innen verdiprøving av plantesorter, planteskadegjørere og plantevernmidler, og arbeider med rådgivning og undervisning.

Funding scheme:

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project