Back to search

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Grunnbevilgning Senter for bygdeforskning

Awarded: NOK 29.9 mill.

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Senter for bygdeforskning (SFB). SFB driver bygderettet forskning og utviklingsarbeid for forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og privat sektor innenfor områdene; Næring og lokal samfunn, Lokal utvikling, Bedrift og produksjonskjeder, Forbrukerholdninger og etikk, Kultur og levekår og Ressursforvaltning og miljø. SFB frembringer fakta, analyser, ideer og ny kunnskap som kan bidra til å løse problemer og skape en positiv utvikling i bygde-Norge. SFB har nasjonalt ansvar for å utvikle og ta vare på forskningskompetansen i bygdesosiologi.

Funding scheme:

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project